အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြေလ့လာႏုိင္မယ့္ Website မိတ္ဆက္ပြဲကို ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၅)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီ Website ကိုေတာ့ www.myanmarsme.gov.mm ဆိုၿပီး ၀င္ေရာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ပင္မစာမ်က္ႏွာ၊ မူ၀ါဒဆုိင္ရာမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ စာရင္းအင္း၊ အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ေလ်ွာက္ထားျခင္းမ်ားပါ၀င္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ SME မူ၀ါဒႏွင့္ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြအျပင္ SME ၀န္ေဆာင္မႈက႑မွာ  နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာမ်ွေဝျခင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား၊ SME ဌာနမ်ားသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ရန္လိပ္စာမ်ား၊ ဖုန္းနံပတ္မ်ား အျပည့္အစံုထည့္သြင္းထားလို႔ သိရွိလိုတာေတြကို ေမးျမန္းနိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီ Website ကေန အာဆီယံ SME စင္တာနဲ႔လည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားတာေၾကာင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံက ပရိုဂရမ္ေတြမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္သလို အာဆီယံႏုိင္ငံေတြနဲ႔လည္း ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။Website အတြက္(၆)လၾကာ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ခ်က္ခ်င္းျပန္ေျဖဖို႔ အြန္လိုင္းေပးေခ်မႈေတြရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ Website  ကို အဆင့္ျမွင့္တင္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News