သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ အႏုပညာဦးစီးဌာနက အမ်ားျပည္သူမ်ား ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ အတြက္ တုိင္းရင္းသား႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ယိမ္းအကမ်ား၊ ေတးသံသာမ်ား၊ မ်က္လွည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ပေဒသာယိမ္းအကမ်ား၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ အကမ်ား၊ အၿငိမ့္အစီအစဥ္မ်ားကို အမ်ဳိးသားအထိမ္းအမွတ္ ဥယ်ာဥ္(ေနျပည္ေတာ္)မွာ အခမဲ့ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။အမ်ဳိးသားအထိမ္းအမွတ္ဥယ်ာဥ္(ေနျပည္ေတာ္)ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁၁)ရက္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ ပကတိအခ်ဳိးအစားကို ရယူ၍ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေရေျမေတာ ေတာင္သဘာဝမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားေသြးခ်င္းမ်ား၏ ႐ိုးရာ ေနအိမ္မ်ား၊ ဓေလ့ထံုးစံဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ား၊ ႐ိိုးရာအစားအစာမ်ားျဖင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ေစရန္ တည္ေဆာက္ျပသထားလ်က္ရွိပါတယ္။

အဆုိပါ အမ်ဳိးသားအထိမ္းအမွတ္ဥယ်ာဥ္(ေနျပည္ေတာ္)သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈၾကမယ့္ ျပည္သူမ်ား ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္စြာ အပန္းေျဖႏုိင္ ေစရန္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၇ရက္(စေနေန႔)နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၁၅း၀၀ နာရီအထိ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ အႏုပညာဦးစီးဌာနမွ အႏုပညာရွင္မ်ားက တုိင္းရင္းသား႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ယိမ္းအကမ်ား၊ ေတးသံသာမ်ား၊ မ်က္လွည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ပေဒသာယိမ္းအကမ်ား၊ အၿငိမ့္အစီအစဥ္နဲ႔ ဟာသတစ္ခန္းရပ္မ်ားနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္သြားမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ မည္သူမဆုိ အခမဲ့ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္တယ္လုိ႔ သတင္းရရွိပါတယ္။

 

 

Related News