ေ၀းလံခက္ခဲျပီး ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ ေနာက္က်ေနေသာ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာေနထိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘ၀ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္အတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းတဲ့ အဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဆိုကို ျပည္တြင္းမွာ ေက်းလက္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားမ်ား ရဲ႕လူေနမႈဘ၀ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္ နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္မားလာေစကာတက္ၾကြစြာပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ လာေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး တင္သြင္းခဲ့တာလို႔ ေခါင္လန္ဖူးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအာမိုးဆီက ေျပာပါတယ္။

ေ၀းလံခက္ခဲျပီး ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ ေနာက္က်ေနေသာ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာေနထိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘ၀ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္အတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းတဲ့ အဆိုကို ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၆) ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒႆမပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာ တင္သြင္း ခဲ့တာပါ။

အဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးအတြက္ နန္းယြန္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀မ္းလွကေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ယခုအဆိုဟာ အမွန္တကယ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ေနျပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ အေျခအေနေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ မျဖစ္မေနစီမံခ်က္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ တင္သြင္းထား တာေၾကာင့္ ေထာက္ခံခဲ႔ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဦး၀မ္းလွက ေျပာပါတယ္။

ေ၀းလံခက္ခဲျပီး ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ ေနာက္က်ေနေသာ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာေနထိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘ၀ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္အတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းတဲ့ အဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ ကန္႔ကြက္သူမရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News