ပင္လယ္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မႈေတြလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရငုပ္အမ်ိဳးသမီး မသႏၱာကိုႀကီးဟာ ႏိုင္ငံတကာက အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ပင္လယ္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မသႏၱာကိုႀကီးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရငုပ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပက္သက္ျပီး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာစတင္ေရငုပ္ခဲ့တဲ့သူတစ္ဦး ၿဖစ္ၿပီး ႀသစေတးလ်ႏိုင္ငံမွာ ပထမဦးဆံုး ေရငုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စတင္လုပ္ေဆာင္စဥ္က အေပ်ာ္တမ္းေရငုပ္ခဲ့ေပမဲ့ ပင္လယ္ျပင္မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္က အေျခအေနေတြကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၿပီး ပင္လယ္ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ ျဖစ္လာတယ္လို႔ မသႏၱာကိုႀကီးက ေျပာပါတယ္။လက္ရွိမွာေတာ့ Marine Megafauna Foundation မွာ volunteer အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ကိုလည္း Myanmar Ocean Project အသင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပင္လယ္ေတြ ထဲက ေရသတၱဝါေတြထိန္းသိမ္းဖို႔ေတြေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ မသႏၱာကိုႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံ ဆယ္ႏိုင္ငံနီးပါးက ပင္လယ္ေတြမွာ ေရငုပ္ခဲ့ၿပီး ပင္လယ္ျပင္ေအာက္က အေျခအေနေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဒီပင္လယ္ျပင္ေအာက္က ေရသတၱဝါေတြ မရွိေတာ့ရင္ လူသားေတြကိုပါ ထိခိုက္လာႏိုင္တယ္လို႔ မသႏၱာ ကိုႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့ေႀကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပင္လယ္ျပင္ေတြမွာ ငါးဖမ္းထြက္ေနတဲ့ တံငါသည္ေတြစီသြားကာ ပညာေပး လုပ္ေဆာင္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြ ရွိတယ္လို႔ မသႏၱာကိုႀကီးက ေျပာပါတယ္။မသႏၱာကိုႀကီးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႔ဘက္က ပင္လယ္ေတြစီကို သြားေရာက္ဖို႔ ရွိေနၿပီး ပင္လယ္ေအာက္က ေရသတၱဝါေတြကို ေလ့လာမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရသတၱဝါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြ သိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News