ျပည္တြင္းကို တရားမ၀င္တင္သြင္းေနတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြေၾကာင့္  SME လုပ္ငန္းေတြထိခိုက္မႈေတြ ရွိေနတယ္ လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ SME လုပ္ငန္းေတြဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရနဲ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အားစိုက္လုပ္ကိုင္ေနၾကသလို ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကို နယ္စပ္ေဒသေတြကေန တရားမ၀င္တင္သြင္းေနတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြဖမ္းဆီးမႈကိုလည္း တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာပါ။

တရားမ၀င္တင္သြင္းလာတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ ဖမ္းဆီးမႈ အေနနဲ႔ တစ္လအတြင္း စုစုေပါင္းတန္ဖိုး ေငြက်ပ္တစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တယ္လို႔ ႏို၀င္ဘာ(၁၇) ရက္က (UMFCCI)မွာျပဳလုပ္တဲ့ (၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံပြဲမွာဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာႀကားခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

ေမွာင္ခုိတင္သြင္းတဲ့ေဒသေတြမွာ မရမ္းေခ်ာင္၊ ေရပူစတဲ့စစ္ေဆးေရးဂိတ္ေတြထားရွိလုပ္ေဆာင္ေနသလို ေတာလမ္း ေတြ၊ ေမွာင္ခို၀င္ႏိုင္တဲ့ေဒသေတြမွာအဖြဲ႔စုံနဲ႔ဖမ္းဆီးေနတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ဖမ္းဆီးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို တရားမ၀င္၊ေမွာင္ခိုတင္သြင္းႏုိင္တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္(၉)ခုမွာ ၀န္ႀကီးေတြေခါင္း ေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႔ေတြဖြဲ႕စည္း ဖမ္းဆီးေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။  ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ တစ္လအတြင္း  တရားမ၀င္တင္သြင္းတဲ့ကုန္ပစၥည္းေတြ ဖမ္းဆီးမႈ(၅၉)ႀကိမ္ ရွိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း တန္ဖိုး ေငြက်ပ္ တစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိခဲ့တယ္လို႔ ဒုတိယသမၼတက ေျပာပါတယ္။


ဒီလိုတရားမ၀င္ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ဖမ္းဆီးရမိေရး သတင္းေပးေတြ၊သတင္းေပးပို႔တာေတြ လိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြြအေနနဲ႔တရားမ၀င္ကုန္ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္ နစ္နာမႈေတြအတြက္ ခ်က္ခ်င္းသတင္းေပးပို႔တာေတြ၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာၾကားဖိုိ႔ေတြလိုအပ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရင္ သက္ဆိုင္ ရာ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္ေတြက ၀ိုင္း၀န္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဒုတိယသမၼတဦးၿမင့္ေဆြက မွာ ၾကားခဲ့ပါတယ္။ တရားမ၀င္ကုန္ပစၥည္းဖမ္းဆီးမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဆီးမႈအေျခအေနေတြကို လစဥ္ထုတ္ျပန္တင္ျပေပးသြားမွာျဖစ္သလို ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ကိုလည္း စာရင္းေပးပို႔သြားမယ္လို႔ ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News