ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြအတြက္ ေခတ္မီလက္နက္မ်ားစနစ္တက်ထားသိုထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ကြ်မ္းက်င္စြာကိုင္တြယ္ အသုံးျပဳ ပစ္ခတ္ႏိုင္ေရး(ဆင့္ပြား)သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၉)သင္တန္းဆင္းပြဲကို ႏို၀င္ဘာ(၁၆)ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရံုးမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီသင္တန္းမွာ BA63၊ BA64၊  BA94၊ MA13  စတဲ့လက္နက္ေတြကို ကြ်မ္းက်င္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔ျဖဳတ္ျခင္း၊ တပ္ျခင္း၊ တိုက္ခြ်တ္ျခင္းနဲ႔ စနစ္တက်ထားသိုထိန္းသိမ္းနိုင္ဖို႔ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕  ညႊန္ၾကားခ်က္အရ အခုအမွတ္စဥ္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ သီးျခားရဲတပ္ဖြဲ႔(၇)ဖြဲ႔က တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြကိုပါ လက္နက္ငယ္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေအာင္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႔၊ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႔၊ လူကုန္ကူးတာဆီးႏိွမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား လုပ္ငန္း လုံျခဳံေရးရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ေရနံေျမလုံျခဳံေရးရဲတပ္ဖြဲ႔၊ သစ္ေတာလုံျခဳံေရးရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕စတဲ့ တပ္ဖြဲ႕ ေတြ ျဖစ္ၿပီး ဒီတပ္ဖြဲ႕ေတြကေန စုစုေပါင္းသင္တန္းသား အရာရွိ၊အျခားအဆင့္(၁၅၀)ဦး ကိုသင္ၾကားေပးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒီသင္တန္းကို (၂)ပတ္တာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး စာေတြ႕သင္ၾကားၿပီးတဲ့အခါမွာ သင္တန္းကာလဒုတိယ အပတ္မွာေတာ့ အမွတ္(၁)တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း(ဂ်ိဳးျဖဴ) စက္ပစ္ကြင္းကိုသြားေရာက္ၿပီး က်ည္အစစ္ေတြနဲ႔ သင္တန္းသားတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီသင္တန္းကို တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဒီႏွစ္အတြင္း အမွတ္စဥ္(၉)ခုထိဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးထားႏိုင္ၿပီး တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ အင္အား(၁၃၅၀) တက္ေရာက္ထား ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္္။ ဒီလိုဆင့္ပြားသင္တန္းေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္သလို က်ည္စစ္က်ည္မွန္ေတြနဲ႔လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ေပးတာေတြကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News