၂၀၁၈ နုိ၀င္ဘာလမွာျပဳလုပ္တဲ့ ေက်ာက္မ်က္ရုိင္းမ်ားနဲ႔ ေက်ာက္စိမ္းအသားေက်ာက္မ်ား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်ပြဲကေန စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္သန္း ၄၉၀၀၀ ေက်ာ္ဖုိး ေရာင္းခ် နုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ယခု ေက်ာက္မ်က္ရုိင္းမ်ားနဲ႔ ေက်ာက္စိမ္းအသားေက်ာက္မ်ား ေရာင္းခ်ပြဲကုိ ျပည္တြင္းရတနာ ကုန္သည္ေတြ အတြက္ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔တာပါ။ ယခုေရာင္းခ်ပြဲကို မႏၱေလး၊စစ္ကုိင္း၊မုိးကုတ္စတဲ႔ ျမိဳ႕ေတြမွာရွိတဲ႔ တပုိင္တနုိင္နဲ႔ အေသးစား၊အလတ္စားလုပ္ကို္င္ေနက်တဲ႔ ရတနာကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ကုန္ၾကမ္းရရွိဖုိ႕ရည္ရြယ္ျပီး ျပဳုလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးခဲ႔တာလုိ႕ စီမံေရးရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဇာ္ဦးကေျပာပါတယ္

။ေကာ်က္စိမ္းအသားေက်ာက္မ်ား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်ပြဲကုိ ျပီးခဲ႔တဲ႔ နုိ၀င္ဘာလ၁၂ ရက္ကေန ၁၇ရက္အထိ ၆ရက္ၾကာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဏိရတနာေက်ာက္စိမ္းခန္းမမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တာပါ။ အဆုိပါေရာင္းခ်ပြဲမွာ တင္ျပခဲ႔တဲ႔ ေက်ာက္မ်က္အတြဲ ၉၆တြဲအနက္ အတြဲ၅၀ ကုိ ျမန္မာက်ပ္ေငြသန္း(၇၉၄)ဒသမ(၉၀)နဲ႔ ေရာင္းခ်နုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ေရာင္းခ်ဖုိ႕တင္ျပခဲ႔တဲ႔ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ(၃၃၃၉)တြဲအနက္ (၃၁၈၅)တြဲကုိ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္သန္း (၄၈၂၉၈)ဒသမ၄၉ ေရာင္းခ်နုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ယခုပြဲကေန ေက်ာက္မ်က္၊ ေက်ာက္စိမ္း အတြဲေပါင္း ၃၂၃၅တြဲကုိ ေငြက်ပ္သန္း (၄၉၀၉၃)ဒသမ(၃၉)သန္း နဲ႔ေရာင္းခ်နုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ယခုျပပြဲမွာ တန္ဖုိးအျမင့္ဆုံးအတြဲအျဖစ္ ေငြက်ပ္သိန္း(၂၅၀၀)နဲ႔ေရာင္းခ်ဖုိ႔ ျပသခဲ႔တဲ႔ ေက်ာက္မ်က္ရုိင္းအတြဲ ျဖစ္တဲ႔ အေလးခ်ိန္(၁၂)ဒသမ(၃၅)ကာရက္ရွိ ပတၱျမားအရုိင္းမွာ ေရာင္းခ်နုိင္ခဲ႔ျခင္း မရွိဘူးလုိ႔သိရပါတယ္။ေနျပည္ေတာ္မွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ႔ေရာင္းခ်ခဲ႔တဲ႔ ေက်ာက္မ်က္ရုိင္းမ်ားနဲ႔ ေက်ာက္စိမ္းအသားေက်ာက္မ်ား ေရာင္းခ်ပြဲကုိ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာလက စတင္ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ယခုေရာင္းခ်ပြဲအပါအ၀င္ ၆ ၾကိမ္ရွိသြားျပီလုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News