သေျပပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကံ့ေကာ္ပညာေရးစင္တာရဲ႕ Community Leadership and Social Studies နဲ႕ University Preparation Program စတဲ့ အစီအစဥ္ႏွစ္ခုကေန ေက်ာင္းျပီးသြားတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေဟာင္းေတြရဲ႕ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုပြဲနဲ႕ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႕ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ (၁၇)ရက္က Summit Park View Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေဟာင္းေတြရဲ႕ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာခရီးသြားက႑၊ ပညာေရးက႑၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအပိုင္းေတြနဲ႕ တစ္ခ်ိဳ႕ကကိုယ္ပိုင္အဖြဲ႕အစည္းထူေထာင္ျပီး  ရပ္ရြာေဒသေတြရဲ႕ ပညာေရးက႑ေတြမွာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႕အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အပိုင္းေတြကို အခ်င္းခ်င္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီပြဲမွာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ ဂိမ္းအစီအစဥ္ေတြလည္းပါ၀င္သလိုက႑အလိုက္အခ်င္းခ်င္းမသိရွွိေသးတဲ့အတြက္ အသိပညာပိုမိုရရွိႏိုင္ဖို႕ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ကံ့ေကာ္ပညာေရးစင္တာရဲ႕အစီအစဥ္ႏွစ္ခုမွာ အစီအစဥ္တစ္ခုကိုတက္ေရာက္ရျပီး စာသင္ခ်ိန္ကာလကေတာ့(၉)လေက်ာ္ၾကာျမင့္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေဟာင္း (၁၂၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး မိမိတို႕အလုပ္နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အခက္အခဲေတြနဲ႕ အဆင္ေျပမႈရွိမရွိစတဲ့အေၾကာင္းအရာ မ်ိဳးစံုကိုမွ်ေ၀ခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။သေျပပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကို (၁၉၉၈)ခုႏွစ္က ခ်င္းမိုင္မွာစတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့(၂၀၀၉)ခုႏွစ္ကတည္းက အေျခက်လုပ္ကိုင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္တဲ့အခမ္းအနားကေတာ့ သေျပေဖာင္ေဒးရွင္းအေနနဲ႔ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News