အေနာက္တုိင္းဟန္နဲ႔ ျမန္မာမႈလက္ရာေပါင္းစပ္ထားတဲ့ အထက(၂)ဒဂံု (ျမိဳ႕မ)ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုကို ျမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ သတ္မွတ္တဲ့ အေနနဲ႔ အျပာေရာင္ကမၸည္းျပားကိုႏို၀င္ဘာလ (၁၈)ရက္က တပ္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီနဲ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ အေမြအႏွစ္အေဆာက္အအံုႏွင့္ ေနရာမ်ားကို အျပာေရာင္ကမၸည္းျပားမ်ား တပ္ဆင္ေနတာျဖစ္ၿပီး အထက(၂)ဒဂံု (ျမိဳ႕မ)ေက်ာင္း အေဆာက္အအံုကိုေတာ့ (၂၃)ခုေျမာက္အျဖစ္ တပ္ဆင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ျမိဳ႕မေက်ာင္းဟာ နယ္ခ်ဲ႕ပညာေရးကို ဆန္႔က်င္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈကေန အေျချပဳခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္ကို ထူေထာင္ျခင္းရဲ႕ ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒီေက်ာင္းဟာ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းအျဖစ္ေအာင္ျမင္ခဲ့သလို ေနာက္ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို ဆက္လက္ေမြးထုတ္ေပးတဲ့ေက်ာင္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ အျပာေရာင္ကမၸည္းျပားကို တပ္ဆင္ဂုဏ္ျပဳခဲ့တာလို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ ဒါရိုက္တာ ေဒၚမိုးမိုးလြင္က ေျပာပါတယ္။(၁၉၂၀)ခုႏွစ္ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္အတြင္း အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားတည္ေထာင္ဖုိ႔စတင္ခဲ့ၿပီး (၁၉၂၆)ခုႏွစ္မွာ ျမိဳ႕မေက်ာင္း ေဆာက္ဖို႔ ေျမေနရာရရွိတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္(၂၄)ခုေျမာက္ အျပာေရာင္ကမၸည္းျပားကိုေတာ့ အထက(၁)လမ္းမေတာ္မွာ တပ္ဆင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News