ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ NGO Child Rights Working Group (NCRWG) အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တဲ့ ကေလးမ်ားအားရိုက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးဆံုးမျခင္းရပ္တန္႔မႈဆိုင္ရာ လူထုအသိပညာေပးႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ(၁၈)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕  လိႈင္ျမိဳ႕နယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ လူထုအသိပညာေပးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ကေလးမ်ားကို ဆံုးမတဲ့အခါမွာ ရိုက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးတာအပါအ၀င္ အျခားေသာ အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းေတြအသံုးမျပဳပဲ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ စည္းကမ္းေပးျခင္းကိုသာ အသံုးျပဳတဲ့ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။၏

ဒီလူထုအသိပညာေပးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ ကေလးသူငယ္ေတြကို ရုိက္နွက္ျခင္းဟာ ကေလးငယ္ေတြကို စိတ္ဓာတ္က်ေစတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ျခင္း၊ အိမ္တြင္းအဆင္မေျပမႈၾကားမွ ကေလးတေယာက္ရဲ႕ ရင္တြင္းခံစားခ်က္ ေခါင္းစဥ္ျဖင္႕ တစ္ခန္းရပ္ျပဇာတ္ျဖင္႔ သရုပ္ေဖာ္ကျပျခင္းတို႕အျပင္  စာေရးဆရာမနီမိုလိႈိုင္မွ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ ရိုက္နွက္ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ ဆိုးက်ိဳးမ်ားေၾကာင္႔ နိုင္ငံတနိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ရာမွာ ထိခိုက္ေစျခင္းစတဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ၾကပါတယ္။

ကေလးမ်ားအားရိုက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးဆံုးမျခင္းရပ္တန္႔မႈဆိုင္ရာ လူထုအသိပညာေပးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက ပညာေပးေဟာေျပာမႈေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအျပင္ အျခားျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသၾကီးေတြမွာလည္း ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာလ(၂၀)ရက္မွာလည္း ကေလးမ်ားအားရိုက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးဆံုးမျခင္း ရပ္တန္႔မႈဆိုင္ရာ လူထုအသိပညာေပးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ေနျပည္ေတာ္မွာျပဳလုပ္သြားမယ္ လို႔ သိရပါမယ္။ 

 

 

 

Related News