လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ဘုန္းၾကီးလမ္းေပၚမွာတည္ရွိတဲ့ လမ္းသစ္အိမ္ရာ စီမံကိန္း ကို ႏို၀င္ဘာလ (၁၈)ရက္ကရတနာပိုင္တိုင္ စိုက္ထူခဲ့ပါတယ္။ လမ္းသစ္အိမ္ရာစီမံကိန္းကို ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ေစပိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တာၿဖစ္ၿပီး လမ္းသစ္အိမ္ရာ စီမံကိန္းရတနာပိုင္တိုင္ စိုက္ထူတဲ့အခမ္းအနားကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးဟန္ေဇာ္နဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းတို႔က  စက္ခလုတ္ႏွိပ္ကာရတနာပိုင္တိုင္ စိုက္ထူခဲ့ပါတယ္။ဒီစီမံကိန္းနယ္ေျမမွာ (၂၅) ထပ္ပါ တုိက္ (၂) လံုး၊ Shop House (၂၈) လံုး၊ ဘတ္စ္ကား၊ တကၠစီ လႊဲေျပာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေနရာေတြအျပင္ အမိုးပါ လူသြားစၾကႍလမ္းေတြကို သံုးႏွစ္ခြဲအခ်ိန္အတြင္း ေစပိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈကုမၸဏီ လီမိတက္က တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္  စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း Shop House (၂၈) လံုးကိုေတာ့တစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္း အျပီးသတ္ေဆာက္လုပ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ေစပိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ကုမၸဏီလီိမိတက္ကေနသိရပါတယ္။  (၂၅) ထပ္ပါ တုိက္ (၂) လံုးကေတာ့ အထပ္ျမင့္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္က်ဖို႔စာတင္ထားဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

လမ္းသစ္အိမ္ရာစီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း မူလေနထိုင္သူဦးေရ (၂၆၉) ဦးရွိခဲ့ျပီး စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ခ်ိန္အတြင္းမွာ အိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္ဖို႔ တစ္ဦးကိုေငြက်ပ္ (၁၂၄) သိန္းေျခာက္ေသာင္း ေပးအပ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။  အဆိုပါ စီမံကိန္းျပီးသြားရင္လည္း (၂၅) ထပ္ လူေနတိုက္မွာ မူလေနထုိင္သူေတြကို အခန္းတခန္းစီ ျပန္လည္ေပးအပ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။။ ယခင္က လမ္းသစ္ရိပ္သာ အိမ္ရာစခန္းမွာ ေနထိုင္ျပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေနသူ ေဒၚခင္လွျမင့္ကလည္း အရင္က ေနထိုင္တဲ့ အိမ္ရာက သက္တမ္းၾကာျမင့္ေနျပီျဖစ္ျပီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျပီးရင္ အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း တခန္းရရွိမွာၿဖစ္တဲ့အတြက္ ဝမ္းသာေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္း ႏုိင္ငံပိုင္ အငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္းကိုးခုရွိျပီး လမ္းသစ္အိမ္ရာစီမံကိန္းက ယခု အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ေျမျပင္မွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္တဲ့ အိမ္ရာစီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပုစြန္ေတာင္ ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာနဲ႔ ရန္ကင္းအိမ္ရာတို႔ကိုလည္း အဆင့္ျမွင့္တင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္သြားမယ္လို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာခဲ့ပါတယ္။ 

 

Related News