စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမွင္႔တင္ေပးႏိုင္ေရးေခါင္းစဥ္နဲ႔ေဆြးေႏြးပဲြကို AustCham(ေအာ့ခ်မ္း) Myanmar ကဦးစီးျပီး နို၀င္ဘာလ(၁၇)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Pan Pacific Hotal မွာျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။  ဒီေဆြးေႏြးပဲြက  စီးပြားေရးနယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနတဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြက သူတို႔ျဖတ္သန္းခဲ႔႔ရတဲ႔ ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳ ၊ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရတဲ့အေတြ႔အၾကံဳေတြကို  2018 ခုနွစ္ Women in Business and Leadershipe Development ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ေဆြးေႏြးပြဲမွာ  ျပည္တြင္းရဲ႕စီးပြားေရးက႑မွာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျပီး ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိတဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕မတူညီတဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳေတြ၊ အသိပညာေတြကို ျပန္လည္မ်ွေ၀ေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အခုလိုျပဳလုပ္တာ ျဖစ္တယ္္လို႔သိရပါတယ္။

ယခုေခတ္ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္အဖဲြ႔ အစည္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာတဲ႔အေပၚမွာ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ရႈ႔ေထာင္႔ မ်ိဳးစံုကေန ေဆြးေႏြးသြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ သက္ဆိုင္ရာေခါင္းစဥ္အလိုက္ အုပ္စုဖဲြ႔ေဆြးေႏြးျပီး အေတြ႔အၾကံဳ၊ ဗဟုသုတ၊ အတတ္ပညာနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈရရွိတဲ႔ ဘ၀မွတ္တိုင္ေတြကို ျပန္လည္မ်ွေ၀သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပဲြကိုေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ICF Myanmar မွတာ၀န္ရိွသူေတြ၊ International Communication and Public Affairs မွတာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွာ လုိအပ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News