CVT Myanmar အသက္ေမြးမႈအတတ္ပညာသင္တန္းေက်ာင္းက ေက်ာင္းၿပင္ပေရာက္လူငယ္ေတြအတြက္ အသက္ေမြးပညာအေၿခခံ၊စာေပပညာ၊လုပ္ငန္းခြင္အက်ိဳးၿပဳဘာသာရပ္ေတြနဲ႔ ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတၱစတဲ႔ ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈအေၿခၿပဳသင္တန္းေတြကိုအခမဲ႔သင္ၾကားေပးေနတာၿဖစ္ပါတယ္။CVT Myanmar အသက္ေမြးမႈအတတ္ပညာသင္တန္းေက်ာင္းက အလုပ္သင္ပညာေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးေနတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။

CVT Myanmarေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းၿပင္ပေရာက္ကေလးငယ္ ေတြအတြက္ သက္ေမြးအၾကိဳသင္တန္း၊ သက္ေမြးမႈနည္းပညာသင္တန္းနဲ႔ စြမ္းရည္ၿမွင့္သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ၿဖစ္တဲ႔ သက္ေမြးဆရာၿဖစ္သင္တန္း၊ကုမၸဏီတြင္းဆရာၿဖစ္သင္တန္း၊ လူငယ္စြန္႔ဦးစီးပြားၿဖစ္သင္တန္းစတဲ႔ က႑ေတြကိုေဖာ္ေဆာင္ သင္ၾကားေပးေနတာၿဖစ္ပါတယ္။CVT Myanmar ေက်ာင္းက ဟိုတယ္ႏွင့္ဧည့္၀တ္ၿပဳမႈဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္း ဘာသာရပ္ကို ႏို၀င္ဘာလ(၁၀)ရက္က အသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ႔ မင္းဓမၼဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၀င္းမွာရွိတဲ႔ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မွာ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သင္ၾကားေပးေနတာၿဖစ္ပါတယ္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ဧည့္၀တ္ၿပဳဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမွာ Reception၊ House Keeping၊ Waiter ၊ Cook စတဲ႔ဘာသာရပ္ေလးခုကို သင္ၾကားေပးေန တာၿဖစ္ပါတယ္။သင္တန္းကာလကို (၃)ႏွစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး စာေတြ႔၊လက္ေတြ႔သင္ၾကားေပးေနတဲ႔ အလုပ္သင္စနစ္ၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဟိုတယ္ႏွင့္ဧည့္၀တ္ၿပဳမႈဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းကို တက္ေရာက္ခ်င္သူေတြက အသက္(၁၈)ႏွစ္မွ (၂၅)ႏွစ္ အတြင္း အဂၤလိပ္စာအေၿခခံတက္ေၿမာက္ထားရမွာၿဖစ္ၿပီး အေၿခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္(သို႔မဟုတ္) အေၿခခံပညာအထက္တန္းေအာင္ၿမင္ၿပီးသူမ်ား ၿဖစ္ရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News