ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(အသြင္တူေဆာင္ရြက္ျခင္း)လို႔အမည္ေပးထားတဲ့တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမယ္႔ ဒီညီလာခံကို ႏို၀င္ဘာ(၁၉)ရက္ကေန (၂၃)ရက္အထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဖိုးစိန္လမ္းက Green Hill ဟိုတယ္မွာ (၅)ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ႏုိ၀င္ဘာ(၁၉)ရက္ ကေန (၂၁)ရက္အထိ ကေတာ႔ သင္တန္းပို႕ခ်တာေတြ၊ ေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္း ရွင္းျပတာ ေတြနဲ႔လက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ပါ၀င္သူတစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း လာေရာက္ေဆြးေႏြးတာေတြ ပါ၀င္မယ့္စြမ္းရည္ ျမွင္႔သင္တန္းေပးတာျပဳလုပ္မွာျဖစ္ျပီး ႏို၀င္ဘာ(၂၂) ရက္နဲ႔(၂၃)ရက္ကေတာ့အစုအဖြဲ႔အလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုအသြင္တူညီလာခံကိုေတာ႔ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာပါ၀င္တဲ့အစုအဖြဲ႕အတိုင္းခြဲျပီး ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ကာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊တိုင္းရင္းသားတန္းတူအခြင္႔အေရးနဲ႔တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားသင္ၾကားေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကုိ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခမ္းေရးညီလာခံနဲ႔ပံုစံတူျပဳလုပ္တဲ့အခုညီလာခံမွာေတာ့လက္ရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွာ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့အသက္(၁၇)ႏွစ္ကေန (၂၄)ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၈၀)ဦးကပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ညီလာခံမွာေတာ႔ မိန္းကေလးေတြနဲ႔တိုင္းရင္းသားေတြကို ပိုမိုကိုယ္စားျပဳ ေခၚယူခဲ့ကာ  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ပါ၀င္မႈအခ်ိဳးအစားေပၚမူတည္တြက္ခ်က္ကာ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္တစ္ခုကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၃)ဦးကေန (၁၃)ဦး ၾကားပါ၀င္ခြင္႔ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီအသြင္တူ ညီလာခံကို Plan International နဲ႔ ျမန္မာ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴ(MIPS )တို႔က ပံ့ပိုးကူညီျပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဒဂံုတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္၊ ေတာင္ၾကီး တကၠသိုလ္၊ ေတာင္ငူတကၠသိုလ္နဲ႕ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ တစ္ခ်ိဳ႕က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News