မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကမႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္သာယာေရးလွ်ပ္စစ္လမ္းမီးတိုင္အခ်ိဳ႕လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးဒီလွ်ပ္စစ္မီးတိုင္ေတြကိုႏိုဝင္ဘာလ(၁၈)ရက္ညေနကမီးစတင္ထြန္းညွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလွ်ပ္စစ္လမ္းမီးတိုင္ေတြကိုမႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေဒါက္ေတာက္ရဲလြင္နဲ႔ဇနီးမိသားစုကမႏၱေလးၿမိဳ႕(၃၅)လမ္း၊၆၂လမ္းနဲ႔၆၇လမ္းၾကားအတြက္လွဴဒါန္းခဲ့တာပါ။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အေနနဲ႔မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံၿဖိဳးသာယာေရးအတြက္ရည္ရြယ္လွဴဒါန္းတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔လံုၿခံဳစိတ္ခ်ဖို႔ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔႔ဒၚနန္းအိအိၿဖိဳးက ေျပာပါတယ္။မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မွ Double Arm လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္ (၂၄) တိုင္ကိုလွဴတန္းခဲ့တာၿဖစ္ၿပီးတန္ဖိုးအားျဖင့္ ေငြက်ပ္သိန္း (၃၀၀)တန္ဖိုးရိွတယ္လို႔သိရပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးတုိင္လွဴဒါန္းဖို႔အတြက္စိတ္ဝင္ပါစားတဲ့မိဘ ျပည္သူအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္တစ္တိုင္ခ်င္းစီလွဴဒါန္းႏိုင္ၿပီးမႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကစနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္လွ်ပ္စစ္လမ္းမီးတိုင္ ထားရိွဖို႔လမ္း(၂၂)လမ္းဝန္းက်င္လ်ာထားတယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။

 

 

Related News