ယခု(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘ႑ာနွစ္ အတြက္ တယ္လီေနာ နဲ႔ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တဲ႔ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ သင္တန္းကုိ တစ္နုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ တစ္သိန္းအထိ သင္ၾကားေပး သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာသင္တန္းေတြကုိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ကြန္ျပဴတာကုိ အေျခခံ တတ္ကၽြမ္းဖုိ႔နဲ႔ အင္တာနက္ေတြကုိ ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာအသုံးျပဳနုိင္ဖုိ႔ရာ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္တဲ႔သင္တန္းပါ။ ယခုသင္တန္းကုိ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာတစ္ခုျဖစ္တဲ႔ တယ္လီေနာနဲ႔ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း ေတြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တဲ႔ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာသင္တန္းကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနားကုိ နုိ၀င္ဘာလ (၁၇) ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ ရွိတဲ႔ မဂၤလာသီရီဟုိတယ္မွာျပဳလုပ္ခဲ႔တာပါ။ ယခုသင္တန္းကုိ လာမည့္(၂၀၁၉) ေအာက္တုိဘာလအထိ တစ္နုိင္ငံ လုံးမွာရွိတဲ႔  KMDကြန္ျပဳတာစင္တာနဲ႔ တယ္လီေနာအလင္းအိမ္စင္တာမ်ားရွိ ကြန္ျပဳတာစာသင္ခန္း(၁၇၀)ခန္႔မွာ သင္ၾကားေပးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ယခုစီမံကိန္းကုိ တယ္လီေနာအေနနဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အနာဂတ္ ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းရာမွာ ပါ၀င္ကူညီတဲ႔အေနနဲ႕လုုပ္ေဆာင္တာပါ။

ဒါ႔အျပင္ပညာေရးက႑ တုိးတက္ျမင့္မားလာ ေစေရး နဲ႔ နုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔ ဒီဂ်စ္တယ္အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ တစ္ေထာင္႔တစ္ေနရာက ပါ၀င္ကူညီတဲ႔ အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တာၿဖစ္တယ္လို႔ တယ္လီေနာျမန္မာက သိရပါတယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာသင္တန္းကုိ ယခင္က ေႏြရာသီ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာသင္တန္းေတြ အေနနဲ႔ဖြင့္လွစ္ ခဲ႔တာပါ။ ေႏြရာသီဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာ သင္တန္းကုိ ျပီးခဲ႔တဲ႔ (၂၀၁၈)ခုနွစ္ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ (၃)လတာ ကာလအတြင္း တစ္နုိင္ငံလုံးမွာ သင္တန္းအပတ္စဥ္ေလးခုနဲ႔ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ကာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၂၅၀၀၀)ေက်ာ္ကုိ သင္ၾကား ေပးနုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News