ရန္ကုန္တုိ္င္းေဒသၾကီး၊ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ျပည္သူ (၁၂၄၇)ဦးအတြက္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ားကို ဇန္န၀ါရီလ(၁၃)ရက္က လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ရွိကေနာင္ခန္းမမွာေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ (၈)၊(၁၄)၊(၁၆)ရပ္ကြက္မ်ားနဲ႔ ရွမ္းေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေရဥကၠံေက်းရြာအုပ္စု နဲ႔ေညာင္ရြာေက်းရြာအုပ္စုတို႔မွာ ေအာက္တိုဘာ (၃၁)ရက္နဲ႔ ႏို၀င္ဘာလ (၁)ရက္တုိ႔မွာ သစၥာစီမံခ်က္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ားကိုကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီလ (၁၃)ရက္မွာေတာ့ ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ (၁၂၄၇)ဦးအတြက္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားေပးအပ္ခဲ့တာလုိ႔သိရပါတယ္။အရင္က မွတ္ပံုတင္၊သန္းေခါင္းစာရင္းေတြျပဳလုပ္ရာမွာ မိမိမူလေနထိုင္ရာေဒသမွာ လိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြျပန္လည္ယူရတာ၊ဒါမွမဟုတ္ မိမိမူလေဒသေတြမွသာျပန္လည္လုုပ္ေဆာင္ရေပမယ့္လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ သက္ဆုိင္ရာဌာနအခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လက္ရွိေနထုိင္ရာေဒသမွာသာ အျပီးအစီးလုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ၿပီလို႔သိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ေနရာအတည္တက်မေနဘဲ အျခားေဒသကိုေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္သူေတြအတြက္ အဆင္ေျပမႈေတြရရွိေစမွာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။(၁၀)ႏွစ္ျပည့္ သို႔မဟုတ္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ေနထိုင္ရာေဒသမွာပဲ(၂၈)ရက္အတြင္းေငြ(၆)က်ပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တို္င္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ကေျပာပါတယ္။ယခု (၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာ ႏုိင္ငံလူဦးေရ (၅)ရာခိုင္ႏႈန္းကိုၾကားျဖတ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသြားမွာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရရွိၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒီလိုေကာက္ယူႏုိင္ဖို႔ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ အဖြဲ႔အစည္းေတြလဲ ဖြဲ႔စည္းၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက အဆိုပါအခမ္းအနားမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News