၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္မွ (၂၀) ရက္အထိကို Forever Group ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစိုေျပေရး ရက္သတၱပတ္ (Green Week) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျပီး Forever Groupမွ ဝန္ထမ္းေတြကိုယ္တိုင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိိမ္းေရး ဆိုင္ရာလံႈ႕ေဆာ္ မႈျဖစ္တဲ့ ပလတ္စတစ္ေလ်ွာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းေတြကို  ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ Forever Groupကေန ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္စိုေျပေရး ရက္သတၱပတ္ (Green Week) ကို ျပဳလုပ္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အမိႈက္ေတြ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္လာတတ္ေစရန္၊ တခါသံုး ပလတ္စတစ္ပစၥည္းေတြကို သံုးစြဲမႈ ေလ်ွာ့ခ်ေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

Forever Groupရဲ႕ Green Week မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႕ဆက္စပ္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ကိုလည္း MRTV-4၊ Channel-7 ရုပ္သံလိုင္း၊ Myandalay FM နဲ႕ ျပံဳးပေလးတို႔ကေန ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရး ရက္သတၱပတ္အတြင္းမွာ Forever Groupမွ ဝန္ထမ္းေတြက တခါသံုး ပလတ္စတစ္ပစၥည္း ေတြအစား ျပန္လည္ သံုးစြဲလို႔ရတဲ့ ခြက္၊ ထမင္းခ်ိဳင့္၊ ခ်ည္အဝတ္အိတ္နဲ႔ ျခင္းေတာင္းတို႔ကိုပဲ အသံုးျပဳေနၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရံုးတြင္းကန္တင္းမွာလည္းတခါေသာက္ေကာ္ဖီထုတ္ေတြကို ေလ်ွာ့ခ်ေရာင္းသြားမွာျဖစ္ျပီး၊ ပစၥည္းေတြကို ပလတ္စတစ္အိတ္နဲ႔ ထုတ္ပိုးတာေတြ မလုပ္ေပး ေတာ့ဘူးလို႔သိရပါတယ္။

ကုမၸဏီအမွတ္တံဆိပ္ ပါဝင္တဲ့ ပလတ္စတစ္အစားထိုး ေရသန္႔ဘူးေတြကိုလည္း ဝန္ထမ္းေတြကို မွ်ေဝ ေပးဖို႔ရွိတယ္လို႔ Human Resource Development Manager  ဦးေသာ္ဇင္ႏုိင္က ေျပာပါတယ္။ဒါ့အၿပင္Forever Groupကဝန္ထမ္းေတြကို သန္႔ျမန္မာထံကေန ရယူထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးနဲ႔ေသာၾကာ ေန႔ေတြမွာ ပလတ္စတစ္ေလ်ွာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ အသိပညာေတြကို မ်ွေဝေပးတာေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္ထိေတာ့ Forever Group မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဝန္ထမ္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ပလတ္စတစ္ေလ်ွာ့ခ်ေရး အသိပညာေတြ မွ်ေဝျပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။Forever Group က ပလတ္စတစ္ေလ်ွာ့ခ်ေရး ႏိႈးေဆာ္စာေတြကို ရံုးတြင္းမွာ ပိုစတာကပ္တာေတြအျပင္ အမိႈက္ခြဲျခားစြန္႔ပစ္ႏုိင္ ေအာင္ အမိႈက္ပံုးေတြ ခြဲျခား သတ္မွတ္ေပးတာေတြ လုပ္ေဆာင္ထားျပီး ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက္ကိုလည္း တခါသံုးပလတ္စတစ္ ပစၥည္းမ်ား မသံုးစြဲရတဲ့ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

 

 

 

Related News