ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲအေနနဲ႕ လက္ရိွမွာ ထီေစ်းကြက္ထဲမွာေရာင္းခ်ေနတဲ့ ထီလက္ေပြ႕ေရာင္းခ်သူေတြနဲ႕ ထီလက္လီေစ်းကြက္ ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရိွေသးဘူးလို႕ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲမွ တာ၀န္ရိွသူထံမွသိရပါတယ္။ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲမွ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ထီလက္ကားေရာင္းခ်သူေတြကို အဓိကထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျပီး လက္လီနဲ႕လက္ေပြ႕ကုိေတာ့ မထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေသးပါဘူး။လက္ရိွ ထီေစ်းကြက္ထဲမွာ ထီေစ်းႏႈန္းျမွင့္တက္ေနရတာက ထီ၀ယ္လိုအားေပၚမူတည္ျပီး ေစ်းႏႈန္းျမွင့္တက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ထီလက္ကားေရာင္းခ်သူကေန ထီလက္လီေရာင္းခ်သူ၊ ထီလက္ေပြ႔ေရာင္းခ်သူေတြကို အဆင့္ဆင့္ေရာက္ရိွလာတာေၾကာင့္ အခုလိုေစ်းႏႈန္းျမွင့္တက္လာတယ္လို႔ ေအာင္ဘာလေလသိန္းဆုဌာနခြဲမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သန္႕လြင္က ေျပာပါတယ္။

ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲအေနနဲ႔ ထီရံုးေတြမွာတုိက္ရိုက္လာ၀ယ္သူေတြကို ကိုယ္တိုင္ေရာင္းခ်တဲ့ ထီဆိုင္ေတြ တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ဖုိ႕ရိွသလို ထီေတြကို လွည့္လည္ေရာင္းခ်တဲ့ထီကားေတြနဲ႔ အဆင့္ဆင့္ေရာင္းခ်တဲ့ထီဆိုင္ေတြကို တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။လက္ရိွမွာေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနမွ ျဖန္႔ျဖဳဴးေရာင္းခ်သူေတြကိုေတာ့ (၅၀၀)တန္ထီလက္မွတ္ အေစာင္ေရ (၁၁)ေစာင္ကို ငါးေထာင္သတ္မွတ္ထားျပီး လာမယ့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာဖြင့္လွစ္မယ့္ တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္ အေစာင္ေရ (၁၁)ေစာင္ကိုေတာ ့ တစ္ေသာင္းသတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News