ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ အဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အခုႏွစ္ မတ္လ(၃၁)ရက္မွာက်င္းပဖို႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာတာနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေၾကာင္းကို  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဇန္န၀ါရီလ(၁၆)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ သတင္းစာရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ေရြးေကာက္ပြဲအေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္(၇)ဦး၊ ဌာနဆိုင္ရာပုဂၢဳိလ္(၈)ဦး စုစုေပါင္း(၁၅)ဦးနဲ႕ ဇန္န၀ါရီလ(၃)ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းအတည္ျပဳၿပီး ဇန္န၀ါရီလ(၁၀)ရက္မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တယ္လို႕ ေကာ္မရွင္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနနဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ေတြကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ကိုတင္ျပထား တယ္လို႕လည္းဆိုပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ရပ္ေက်းအဖြဲ႕ေတြဖြဲ႕ရအုံးမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ မဲစာရင္းအတြက္ လူဦးေရစာရင္းကို အစိုးရ အဖြဲ႕ကေန ေကာက္ယူေပးဖို႕စီစဥ္ထားၿပီး ဒီလူစာရင္းေပၚအေျခခံကာ မဲစာရင္းကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ မဲစာရင္း ေၾကညာမယ့္ရက္ကိုေတာ့ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘူးလို႔ သိရပါတယ္္။ဒီႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ မဲစာရင္းေတြ၊မဲရုံေတြပိုမ်ားမွာျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ေတြအေနနဲ႕  ပထမအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္(၆)ဦးကိုေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအဆင့္အျဖစ္  ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုကို ေကာ္မတီဥကၠ႒နဲ႕ အဖြဲ႕၀င္(၂)ဦးစုစုေပါင္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္(၃)ဦးေရြးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြကေတာ့ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္း ကိုယ္ေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္မွာ တစ္ႏွစ္နဲ႕အထက္ေနထိုင္ထားၿပီးသား မည္သူမဆို ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းကို ဇန္န၀ါရီလ(၁၈) ရက္ကစတင္ၿပီး ရုံးခ်ိန္အတြင္းတင္သြင္းႏိုင္ၿပီး ဇန္န၀ါရီလ(၂၈)ရက္ ညေန(၄)နာရီထိ ေနာက္ဆုံးထားလက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းတင္သြင္းလႊာ ရုပ္သိမ္းလိုပါက ဇန္န၀ါရီလ(၂၉)ရက္ကေန (၃၀)ရက္ထိ လက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္း တင္သြင္းလႊာမ်ားစိစစ္တာကိုေတာ့ ဇန္န၀ါရီလ(၃၀)ရက္ကေန ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၆)ရက္ထိ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အယူခံတင္သြင္းႏိုင္တဲ့ရက္ကိုေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၇)ရက္ကေန(၁၃)ရက္ထိ သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။ ေကာ္မရွင္က ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းအတည္ျပဳမယ့္ရက္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၄)ရက္ေန(၁၇)ရက္အထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၈)ရက္မွာေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းေတြကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ မဲဆြယ္ရက္ကိုေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၈)ရက္ကေန မတ္လ(၂၉)ရက္ထိ ခြင့္ျပဳေပးထားပါတယ္။ မတ္လ(၃၀)ရက္ကေတာ့ မဲဆြယ္စည္ရုံးမႈရပ္နားရမယ့္ရက္( Silent Day)ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News