မႏၱေလးၿမိဳ႕နယ္(၇)ၿမိဳ႕နယ္မွာမီးေဘးလံုၿခံဳေရးအတြက္မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈေတြကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္အပတ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ဇန္နဝါရီလ(၁၆)ရက္ကမႏၱေလးၿမိဳ႕၊ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံလွ်က္ေမာ္ေတာင္ရပ္ကြက္မွာျပဳလုပ္တဲ့မီးေဘးလံုၿခံဳ ေရးဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈအစီအစဥ္ကေနသိရပါတယ္။မႏၱေလးၿမိဳ႕နယ္ (၇)ၿမိဳ႕နယ္မီးေဘးလံုၿခံဳေရးဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈေတြကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမီးသတ္ဦးစီးမွဴးလမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ဒီလိုေဆာင္ရြက္မႈေတြကိုၿမိဳ႕နယ္အသီးသီကမီးေဘးအႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရတဲ့ရပ္ကြက္ေတြ၊ ေစ်းေတြမွာအပတ္စဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

မီးၿငွိမ္းသတ္ေရး၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္သြားမွာျဖစ္ၿပီး မီးေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္လာပါကမီးၿငိွမ္းသတ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို စနစ္တက်နဲ႔ အံဝင္ခြင္က်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္တယ္လို႔ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးမင္းမင္းစိုးက ေျပာပါတယ္။ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ပထမဆံုးအႀကိမ္ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င္မႈကိုအိမ္ေျခ(၅၀၀)ေက်ာ္မီးေဘးလံုၿခံဳေရးအတြက္ မီးေဘးအႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရတဲ့ သံလွ်က္ေမာ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊အကြက္(၄၄၃၊၄၄၄၊၄၄၇)မွာလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ။ Level(2)ယာဥ္အုပ္စု၊သေႏၶ(သန္ေဒ)မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔၀င္ (၃၀)၊အရံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္(၁၀၀)နဲ႔ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္တာျဖစ္ၿပီး မီးၿငွိမ္းသတ္ေရး၊ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြပါဝင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးမီးသတ္ဦးစီးဌာနက မီးေဘး၊သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေတြက်ေရာက္ခဲ့ရင္အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြအတြက္ မီးၿငိွမ္းသတ္ေရး၊ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးသင္တန္းေတြကိုျပဳလုပ္ေပးေနၿပီးအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းေတြေနနဲ႔ လက္ေတြ႔ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈေတြကိုလည္းျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာခရိုင္မီးသတ္စခန္း(၇)ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္း(၂၈)ခု၊ နယ္ေျမမီးသတ္စခန္း(၆၄)ခုရွိၿပီး သေႏၶ(သန္ေဒ)တပ္ဖြဲ႔၀င္တစ္ေထာင္ေက်ာ္၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္သုံးေသာင္းေက်ာ္နဲ႔ သီးသန္႔မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္တို႔က မီးေဘးလုံၿခံဳေရးနဲ႔ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News