ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္း အသစ္ ျပ႒ာန္းလုိက္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ(၂၀၁၈) အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ဥပေဒ(၉)ခုကို အတည္ျပဳ၊ျပ႒ာန္းေပးထားတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ေျပာပါတယ္။ ဒီဥပေဒေတြကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ (၂၀၁၈)၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္အခဥပေဒ၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒေတြက အဓိကျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းျဖစ္တဲ့ဥပေဒေတြျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဒီဥပေဒေတြကို ေနာက္ထပ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒေတြအျဖစ္  ၂၀၁၈ခုႏွစ္ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအခြန္အခဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒေတြနဲ႔က်န္တာေတြကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ႏွစ္စဥ္ တင္သြင္း ရတဲ့ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒ၊ ေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒေတြပဲျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ ဦးေသာ္တာေအာင္ကေျပာပါတယ္။

ယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒေတြနဲ႔ အခြန္အခဥပေဒေတြအေနနဲ႔ကလည္း ေခတ္စနစ္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ ႏွစ္စဥ္လိုလို ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းလာခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။ ဒီဥပေဒေတြထဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးဥပေဒ(၂၀၁၈)ကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ကိုေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြနဲ႔တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ေရးရာေကာ္မတီေတြအေနနဲ႔ အခ်ိန္ေပးကာ အားလုံစုေပါင္းစိစစ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။ ဒီဥပေဒေတြ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းရတဲ့အေၾကာင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဦးေသာ္တာေအာင္က ခုလုိေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ(၂၀၁၈) ကို၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအတည္ျပဳ၊လက္မွတ္ေရးထိုးျပဌာန္းပြဲမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဒီဥပေဒဟာ အနာဂတ္ရန္ကုန္ၿမိဳေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးဆုံးဥပေဒျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေမာင္ႏွင္သြားမယ့္ ဥပေဒျဖစ္လို႔ ဌာနဆိုင္ရာေတြအပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သူေတြလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့သလို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာလုပ္ငန္းေတြ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းနဲ႔ကိုက္ညီေစဖို႔ ျမိဳ႕ေတာ္သူ၊ၿမိဳ႕ေတာ္သားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အျပည္အ၀ရရွိေစဖို႔၊ စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေစမယ့္ ဥပေဒတစ္ရပ္အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ဒီဥပေဒအေပၚ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္လုို႔ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ခုလိုသုံးသပ္ေျပာၾကားပါတယ္။အခုအစိုးရလက္ထက္ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ကစတင္ခဲ့တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀းကေန သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀းထိ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း(၇)ႀကိမ္နဲ႔ အထူးအစည္းအေ၀း (၁)ႀကိမ္၊ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း(၁)ႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒီအစည္းအေ၀းေတြကေန ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ဥပေဒေတြအေနနဲ႔ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္းက ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ဥပေဒေတြ အပါအ၀င္ (၁၇)ခု၀န္းက်င္ရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီထဲမွာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့မီးေဘး၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႔ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ဥပေဒနဲ႔ အညီမူ၀ါဒခ်မွတ္ကာ စနစ္တက်ထိထိေရာက္ေရာက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ကာကြယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မီးေဘးႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဥပေဒကိုလည္း (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ကတည္းက ျပ႒ာန္းေပးထား တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News