ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲ မဲစာရင္းေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ(၂)ပတ္ခန္႔ အလိုေလာက္မွာသာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ေပးႏိုင္ဖို႔ အေျခအေနရွိေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာၾကားထားပါတယ္။ မဲစာရင္းေတြ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လူဦးေရစာရင္းေတြကို ရန္ကုန္တုိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က လက္ရွိေကာက္ခံေနၿပီး ေကာ္မရွင္ထံ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၇)ရက္ေနာက္ဆုံးထားေပးပို႔ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာပါတယ္။ လာမယ့္မတ္လ(၃၁)ရက္မွာ က်င္းပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲကို အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး စည္ပင္ သာယာနယ္နမိတ္အတြင္း ကိုယ္ေနထိုင္ရာရပ္ကြက္မွာ တစ္ႏွစ္နဲ႕ အထက္ေနထိုင္ထားၿပီးသား မည္သူမဆို ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိတာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုကိုတစ္ဦးသာမဲေပးခြင့္ရွိခဲ့တဲ့ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရြးေကာက္ပြဲထက္  မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ၊ မဲစာရင္းပုိမ်ားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မဲစာရင္းေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ(၂)ပတ္ခန္႔အလိုေလာက္မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ေျပာၾကားထားပါတယ္။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔လူဦးေရစာရင္းရရွိၿပီးရင္ေတာ့ မဲစာရင္းေတြျပဳစုဖို႕ လူနဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာ အင္အားအမ်ားအျပားသုံးၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားရမွာျဖစ္တယ္လို႔  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က ေျပာပါတယ္။

မဲစာရင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်ိန္မွာ မဲေပးခြင့္ရွိသူေတြအေနနဲ႕ မဲစာရင္းေတြပါမပါကို ၾကည့္ရႈဖို႔လိုအပ္သလို မဲစာရင္းေတြမွားတာ၊ မပါတာ၊ ေသဆုံးသူေတြပါ၀င္ေနတာစတာေတြကို သက္ဆုိင္ရာမဲစာရင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာတဲ့ေနရာေတြမွာ ခ်က္ခ်င္းျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူတိုင္းဆႏၵမဲေပးႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၃၁)ရက္မွာ က်င္းပမယ္လို႔  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တရား၀င္ထုတ္ျပန္မေၾကညာခင္မွာ မဲစာရင္းေတြကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၅)ရက္ ေနာက္ဆုံးထား ထုတ္ျပန္ေပး သြားမယ္လို႔ သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၅)ရက္ေနာက္ဆုံးထား ထုတ္ျပန္ႏိုင္ဖို႕ အခက္အခဲေတြ ရွိလို႔ အဆင္မေျပႏိုင္ေသးဘူးလို႕လည္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးေအာင္ခိုင္က ေျပာၾကားထားပါတယ္။ 

 

Related News