ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ကစျပီး ကုမၸဏီေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဥပေဒသစ္နဲ႔ စတင္က်င္႔သံုးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီဥပေဒသစ္အရ ကုမၸဏီအားလံုးဟာ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ကုမၸဏီဥပေဒသစ္နဲ႔အတူ အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္စနစ္ (MyCo) ကိုပါေျပာင္းလဲက်င္႔သံုးလိုက္တာေၾကာင့္ အရင္မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ကုမၸဏီအားလံုးဟာ အြန္လိုင္းကေန မျဖစ္မေနျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။မွတ္ပံုတင္ကာလကိုေတာ႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ကေန ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ (၃၁)ရက္ အထိ (၆)လ သတ္မွတ္ေပးထား တာျဖစ္ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္တဲ႔ ကာလကုန္ဆံုးသြားျပီျဖစ္ပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနရဲ႕ စာရင္းေတြအရ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အရင္ရွိခဲ႔ တဲ႔ ကုမၸဏီေျခာက္ေသာင္း၀န္းက်င္ထဲက ေလးေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္က ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ခဲ႔ျပီး ကုမၸဏီ တစ္ေသာင္းသံုးေထာင္ေလာက္ကေတာ႔ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိဘူးလို႔သိရပါတယ္။လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ႔ ျပန္လည္မွတ္ပံုမတင္တဲ႔ ကုမၸဏီေတြကို ကုမၸဏီစာရင္းကေနပယ္ဖ်က္ဖို႔ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနျပီလို႔သိရပါတယ္။လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျပန္လည္မွတ္ပံုမတင္ရေသးတဲ႔ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႕ ခိုင္လံုတဲ႔အေၾကာင္းျပခ်က္ျပႏိုင္မွသာ ဒဏ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ကာ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ႏိုုင္မယ္လို႔သိရပါတယ္။အေၾကာင္းျပခ်က္မေပးႏိုင္ပါက ကုမၸဏီအသစ္အျဖစ္ ထပ္မံမွတ္ပံုတင္ကာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အသစ္ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ပါကလည္း ႏွစ္ ႏွစ္အတြင္း မူလကုမၸဏီနာမည္အတိုင္း ရရွိမွာမဟုတ္ဘူးလို႔သိရပါတယ္။ခိုင္လံုတဲ႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိပါက ဒဏ္ေၾကးေငြကေတာ့ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရာမွာ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ေငြက်ပ္ (၂)သိန္းခြဲနဲ႔ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္ပါက ေငြက်ပ္(၂၅)သိန္းေပးေဆာင္ရမယ္လို႔သိရပါတယ္။၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ ကစျပီး ျပည္တြင္းမွာ (၁၉၁၄) ခုႏွစ္ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအစား(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒနဲ႔ အစားထိုးက်င္႔သံုးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒသစ္အရ ျမန္မာကုမၸဏီေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားသား ရွယ္ယာ(၃၅)ရာခို္င္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္ခြင္႔ျပဳခဲ့သလို တစ္ဦးတည္းနဲ႔ကုမၸဏီ ေထာင္ခြင္႔လည္းရွိေနပါတယ္။

 

 

 

Related News