အလုပ္အကိုင္နွင့္ပညာရပ္ဆိုင္ရာျပပဲြကို လာမယ့္မတ္လတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၅)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာအင္တာေနရွင္နယ္ ကြန္ယက္ရံုးမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အႀကိဳသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကေန သိရတာပါ။အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးနိုင္ရန္ ၊ သက္ဆုိင္ရာပညာရပ္အလိုက္ဗဟုသုတေတြရရွိေစရန္၊ ဆက္လက္ေလ့လာရမယ့္ ပညာေရးကို အေထာက္အကူေပးနိုင္ဖို႕အတြက္ရည္ရြယ္ျပိီး အလုပ္အကိုင္ျပပြဲ ၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာေဟာေျပာပြဲနဲ႕ ပညာေရးျပပြဲအျဖစ္ က႑(၃)ရပ္ကို ထည့္သြင္းက်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ျပပြဲမွာေတာ့ နယ္ပယ္စံုလုပ္ငန္းမ်ားကိုဖိတ္ေခၚသြားမွာျဖစ္ျပိီး အေတြ႔ အၾကံဳ လုပ္သက္အလိုက္ အလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီီးေပးန္ိုင္ရန္ ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ပညာသင္နွစ္အတြင္းေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ အေတြ႔ အၾကံဳ မရွိေသးတဲ့ ဘဲြ႔ ၾကိဳေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူအသစ္မ်ားကို ေခၚယူတဲ့ ကုမၸဏီေတြလည္း ပါ၀င္ျပသနိုင္ဖို႕ စီီစဥ္ထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။အလုပ္အကိုင္နွင့္ပညာရပ္ဆိုင္ရာျပပဲြကို လာမယ့္ မတ္လ(၉)ရက္နဲ႔ (၁၀)ရက္တို႔မွာ UMFCCIမွာ မနက္(၉)နာရီခြဲကေန ညေန(၄)နာရီအထိက်င္းပသြားမွာျဖစ္ၿပီး ျပပြဲကို ပညာရပ္ေပါင္းစံုမွ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအားလံုုး မည္သူမဆို တက္ေရာက္နိုင္ တယ္လို႕သိရပါတယ္။  

 

Related News