မႏၱေလး ပန္းခ်ီ ပန္းပု ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းေတြရဲ့ ျမနႏၵာ ပန္းခ်ီ ပန္းပုျပပြဲကို ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၆) ရက္ကေန (၁၈)ရက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ပန္းခ်ီပန္းပုေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။အခုျပဳလုပ္ေနတဲ့ ျမနႏၵာ ပန္းခ်ီ ပန္းပုျပပြဲမွာ (၁၉၅၃)ခုႏွစ္မွ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အထိ မႏၱေလး ပန္းခ်ီ ပန္းပု  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေဟာင္းေတြ၊ ေက်ာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ခဲ့တဲ့ ပညာရွင္ေတြ၊ ေက်ာင္းအုပ္နဲ႔ နည္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ၊ အၿငိမ္းစားဆရာႀကီး ေတြရဲ႕အႏုပညာလက္လက္ရာေတြ ျပသေနတာၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီျပပြဲကို အရင္ကရန္ကုန္မွာ (၃) ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အခုမႏၱေလးမွာ (၄) ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီျပပြဲကို မႏၱေလး ပန္းခ်ီ ပန္းပုေက်ာင္းမွာ လက္ရွိတက္ေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းဆင္းပညာရွင္ေတြ၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြကို သိရွိေစဖို႔နဲ႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ပန္းခ်ီ၀ါသနာရွင္ေတြ လာေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ဖို႔ ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ မႏၱေလးပန္းခ်ီပန္းပုေက်ာင္းရဲ႕ တာ၀န္ခံေက်ာင္းအုပ္ ဦးစိုး၀င္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။ ဒီျပပြဲမွာ ပန္းခ်ီပန္းပုပညာရွင္ (၁၄၀)ေက်ာ္ရဲ႕ ေရေဆး၊ ဆီေဆး ပန္းခ်ီကားေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္နဲ႔ ပန္းပု (၃၀) ေက်ာ္ ျပသထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပင္ပပညာရွင္ေတြရဲ႕ ပန္းခ်ီပန္းပုပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးမယ့္ အစီအစဥ္ေတြလည္း ပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။  ဒီျပပြဲမွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အႏုပညာလက္ရာေတြကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ၿပီး ပန္းခ်ီပညာရပ္ကို ဆက္လက္ ေလ့လာဖို႔ အတြက္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာအေထာက္အကူေတြ ရရွိေစမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News