ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈႀကီးမားေသာ ပလတ္စတစ္သုံးစြဲမႈကို ေလ်ာ့ပါးေစေရးစီမံေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၈)ရက္က ျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏိုင္ဦးက တင္သြင္းခဲ့တာပါ။ခုခ်ိန္ကတည္းက ပလပ္စတစ္သုံးစြဲမႈေလ်ာ့ပါးေအာင္မလုပ္ေဆာင္၊မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ကမၻာေျမႀကီးနဲ႔ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြ ျပသာနာေပါင္းစုံ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးႀကဳံေတြ႔ႏိုင္ၿပီး ေဂဟစနစ္ပ်က္စီးသြားေစႏိုင္လို႔ အဆိုတင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ တစ္ရက္ကို စြန္႔ပစ္အမိႈက္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း(၂၄၀၀)နီးပါးရွိေနၿပီး ဒီစြန္႔ပစ္အမိႈက္ေတြထဲမွာ ပလတ္စတစ္ဗူးေတြ၊ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ေတြ၊ ပလတ္စတစ္လူသုံးကုန္အေဟာင္းေတြ မ်ိဳးစုံပါ၀င္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပလတ္စတစ္ေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီမေဆြးေျမ႕၊မပ်က္စီးေစတတ္သလို ေျမဆီလႊာပ်က္စီးေစတဲ့အႏၱရာယ္၊ မီးရွႈိ႕ဖ်က္ဆီးရင္လည္း ေလထုညစ္ညမ္းေစတဲ့အႏၱရာယ္ေတြ ျဖစ္ေစတယ္လို႔လည္း အဆိုရွင္ ဦးသန္းႏိုင္ဦးက ေျပာပါတယ္။ 

ဒီအဆိုကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမိုးမိုးစုၾကည္ ေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္။  တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတာင္းခံရာမွာေတာ့  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဒီအဆိုကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးသင့္ေပမယ့္ အတည္မျပဳေသးဘဲ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာထားရွိဖို႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အတည္ျပဳလိုက္ရင္ေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ပလပ္စတစ္အစားထိုးသုံးစြဲမႈက႑အတြက္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးတဲ့အေျခအေနရွိ္ေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ဆိုပါတယ္။

ဒီအဆိုကို ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ၿပီး ေဆြးေႏြးလိုတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အမည္စာရင္းကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေတာင္းခံထားပါတယ္။ဒီအဆိုကို လာမယ့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းရက္ေတြမွာ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳ၊မျပဳကိုလည္း ဆုံးျဖတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News