ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္တရားမ၀င္သယ္ေဆာင္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္းကို ေဖေဖၚ ၀ါရီလ (၁၈) ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕  Magic Mandalay Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္တဲ့ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္းကို  ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းရဲ့ အေရးပါပံု၊ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ မ်ား သဘာ၀ထိန္းသိန္းေရးနယ္ေျမမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအေၾကာင္း သိရွိနားလည္ေစရန္၊ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာနဲ႔ အာရွ ေဒသအတြင္း ေတာရိုင္းတိရစာၦန္တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေနကိုသိရွိေစရန္၊ ဖမ္းဆီးရရွိတဲ့ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ား ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းကို သိရွိေစရန္စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျပဳလုပ္တာၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးေရးမွာ အဓိကပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ဌာနဆိုင္ရာေတြအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုၿပီးအားေကာင္းလာေစဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင့္ေဆြကေျပာပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္းကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနနဲ႔ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔(WCS Myanmar) တို႔ ပူးေပါင္းျပဳ လုပ္တာ  ျဖစ္ပါတယ္။အခုလိုေဆြးေႏြးပြဲေတြကေန ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈကိစၥရပ္ေတြရဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈကို သိရွိလာကာ တားဆီးေရးလုပ္ငန္းေတြကို အဘက္ဘက္မွ ပိုမိုအားစိုက္ ျပဳ လုပ္ျခင္းျဖင့္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈကို ေလ်ာ့က်လာေစၿပီး မိမိ ေဒသတြင္းသာမက ကမၻာ့အလယ္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲေတြကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္ သိရွိလာေစမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ WCS Myanmar မွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။ေတာရိုင္းတိရစာၦန္တရားမ၀င္သယ္ေဆာင္ေရာင္း၀ယ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္းကို လားရႈိးနဲ႔ စစ္ကိုင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မႏၱေလးမွာေတာ့ ဒုတိအႀကိမ္ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိ ရပါတယ္။


 

Related News