ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို စက္၀ိုင္းပံုစံ အျပင္ဘက္ကပတ္ျပီး တည္ေဆာက္မယ္႔ ရန္ကုန္အျပင္ျမိဳ႕ပတ္လမ္းစီမံကိန္းကိုေတာ့ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ စတင္ႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုဒီစီမံကိန္းအတြက္ ေဒသခံေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုျပီး ပတ္၀န္းက်င္ ဆန္းစစ္မႈ (EIA) အစီအစဥ္လုပ္ေဆာင္တာေတြ ျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ ျမိဳ႔ျပင္ပတ္လမ္းကို အပိုင္းေလးပိုင္းခြဲတည္ေဆာက္မွာျဖစ္ျပီး သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ကေန သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ ေတြကို ျဖတ္ျပီး အျမန္လမ္းအစမွာ လမ္းဆံုးမယ္႔ အေရွ႕ဘက္အပိုင္း၊ အဲ့ဒီကေန ေမွာ္ဘီ၊ လိႈင္သာယာအထိ ေတာင္ဘက္အပိုင္း၊ လိႈင္သာယာကေန ဒလအထိ ျမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ႏို္င္မယ္႔ အေနာက္ဘက္အပိုင္းနဲ႕ ဒလကေန သန္လ်င္အထိ ေျမာက္ ဘက္ပိုင္းဆိုျပီး ခြဲျပီးတည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအျပင္ပတ္လမ္းက ကီလိုမီတာ(၁၄၀)ေက်ာ္ရွည္မွာျဖစ္ျပီး (၆၅)ကီလိုမီတာ ရွိတဲ႔ သန္လ်င္-လွည္းကူး အပိုင္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕လ်ာထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒီအပိုင္းမွာ ကီလိုမီတာ(၁၀၀) ႏႈန္းအထ္ိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မယ္႔ (၆)လမ္းသြား အျမန္လမ္းျဖစ္ကာ လမ္းလႊဲ(၇)ခုနဲ႔  ျမစ္ကူးတံတားတစ္စင္းလည္း ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 အျပင္ပတ္လမ္းကေတာ႔ လမ္းအူေၾကာင္းအရ လူေနအိမ္ေတြနဲ႕မလြတ္တဲ႔ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ မိုးပ်ံလမ္း ပံုစံေဆာက္လုပ္မွာ ျဖစ္ျပီး အမ်ားစုကို  အျမန္လမ္းပံုစံအသစ္ေဖာက္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။၂၀၄၀ Master Plan အရ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို အတြင္းနဲ႔အျပင္ ပတ္မယ္႔ စက္၀ိုင္းပံုစံ ပတ္လမ္းႏွစ္ခု တည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္ျပီး မိုးပ်ံလမ္းပံုစံ အတြင္းပတ္လမ္းကိုေတာ႔ အခုႏွစ္အတြင္းစတင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ကို တင္ဒါေခၚထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ဒီစက္၀ိုင္းပံုစံအျပင္ပတ္လမ္းက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပင္မွာထပ္မံေပၚေပါက္လာမယ္႕စက္မႈဇုန္(၁၁)ခုအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို ျမန္မာႏုိင္ငံကိုျဖတ္ေက်ာ္ေဖာက္လုပ္မယ္႔ East West လမ္းမၾကီးနဲ႔လည္း ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ဟံသာ၀တီေလဆိပ္ ၊ ထပ္မံေဖာက္လုပ္ဖို႕လက္ရွိမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေလ႔လာေနတဲ႕ ငရုတ္ေကာင္း-ပုသိမ္ - ရန္ကုန္အျမန္လမ္း၊ မႏၱေလး-ေရႊလီ အျမန္လမ္းေတြနဲ႕လည္းခ်ိတ္ဆက္သြားလာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Related News