လက္ရွိက်င္႔သံုးေနတဲ႔ သတင္းမီဒီယာဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ သတင္းမီဒီယာအသီးသီးက တာ၀န္ရွိသူေတြေဆြးေႏြးခဲ႕ ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဖိုးစိန္လမ္းက Green Hill Hotel မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၇)ရက္ ေန႕က ျပဳလုပ္ခဲ႔တာပါ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၄)ရက္က ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳျပီးျဖစ္တဲ႔ သတင္းမီဒီယာဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္ထားတဲ႔ ဥပေဒ(မူၾကမ္း) အေပၚမွာ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို သတင္းမီဒီယာသမားေတြကို ေတာင္းခံခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနနဲ႕ တိုင္းနဲ႕ျပည္နယ္အသီသီးက သတင္းမီဒီယာသမားေတြရဲ႕ သံုးသပ္တင္ျပ ခ်က္ေတြနဲ႔အတူ အခုလအတြင္း အစည္းအေ၀းျပဳ လုပ္ကာ အခုမူၾကမ္းကိုျပင္ဆင္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုအဖက္ဖက္က သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြနဲ႕အတူ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ႔ မူၾကမ္းကိုေတာ႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနနဲ႕ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ကာ အဲ႔ဒီေနာက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အတည္ျပဳ ခ်က္ရယူမွာျဖစ္ပါတယ္။အခုဥပေဒျပင္ဆင္မႈကိုေတာ႔ လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းမွာျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။

သတင္းမီဒီယာဥပေဒမွာပါတဲ႔ အဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္ေတြအျပင္ ဥပေဒရဲ႕ အခန္း(၁၀)ခန္းကို တစ္ခ်က္ခ်င္းစီ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ႔ ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ျပစ္မႈနဲ႕ျပစ္ဒဏ္အပိုင္းမွာလည္း ထပ္မံျဖည္႔ စြက္တာေတြ ျပဳလုပ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကိုေတာ႔ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ(၁၁)ရက္မွာ အဖြဲ႕၀င္(၂၄)ဦးနဲ႔ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး ျပီးခဲ႔ႏွစ္အတြင္း သက္တမ္းျပည့္လို႔ အသစ္ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီရဲ႕ သက္တမ္းကေတာ႔ သံုးႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။  

 

Related News