ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊မဟာ၀ိဇယေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးရဲ႕(၃၄)ၾကိမ္ေျမာက္ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ႏွင့္ထမနဲထိုးပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၈)ရက္က မဟာ၀ိဇယေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးမွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ မဟာ၀ိဇယေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးမွာ တပို႔တြဲလျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ရိုးရာျဖစ္တဲ့ ထမနဲထိုးျပိဳင္ပြဲေတြကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပလာတာၿဖစ္ပါတယ္။အခုလို (၃၄)ၾကိမ္ေျမာက္ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ႏွင့္ထမနဲထိုးပြဲ က်င္းပတာဟာ မဟာ၀ိဇယေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးတည္ထားတဲ့ႏွစ္ကို ဦးတည္ျပီးက်င္းပတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

(၃၄)ၾကိမ္ေျမာက္ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္မွာ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ရဲ႕ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္အဖဲြ႔ (၁၄)ဖြဲ႔က၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့က်ၿပီး အခုလိုယွဥ္ျပိဳင္ရာမွာလည္း မဟာ၀ိဇယေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးမွာ ျမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားျပဳ ႏွစ္စဥ္လာေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကတဲ့ အဖြဲ႔ေတြလည္းပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ရဲ႕့ထမနဲထိုးပြဲျပိဳင္ပြဲမွာယွဥ္ျပိဳင္ျပီး ဆုရရွိသူေတြကိုလည္းဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၿပီးတပို႔တြဲလၿပည့္ေန႔မနက္ပိုင္းမွာေတာ မဟာ၀ိဇယေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးကို ထမနဲကပ္လွဴခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္အျပီးမွာေတာ့ ပိုလွ်ံတဲ့ထမနဲေတြကို ျမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွာရွိတဲ့ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြဆီကတစ္ဆင့္ ေ၀ငွေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။


 

Related News