မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ သာယာလွပေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရွိ ေနေသာေျမကြက္လပ္မ်ားအားဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းကို ေဖေဖၚဝါရီလ(၁၈)ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝးတတိယေန႔မွာ ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ဒီေမးခြန္းကို ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးျမင့္ေအာင္မိုးကေမးျမန္း ခဲ့တာပါ။အခုေမးခြန္းကိုဒုတိယအႀကိမ္မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝးဒုတိယေန႔မွာ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းအျဖစ္ေမးျမန္းခဲ့ဖူးၿပီးေမးခြန္းေမးျမန္းတဲ့(၂)ႏွစ္ဝန္းက်င္အတြင္းေျမကြက္အခ်ိဳ႕ကသာဂရန္ ေလွ်ာက္ထားတာ၊အိမ္ေဆာက္တာနဲ႔ၿခံစည္းရိုးခတ္တာအနည္းငယ္ရွိခဲ့ကာ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားအျပားကေျမကြက္လြတ္အျဖစ္က်န္ရွိေနေသးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ေျမကြက္လြတ္ေတြဟာငယ္စာရင္းေပ်ာက္ဆံုးေနတာ၊မည္သူ မည္ဝါပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းမသိရဘဲႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေျမကြက္လြတ္အျဖစ္ရွိေနတာ၊အခ်ိဳ႕ကပိုင္ရွင္ရွိၿပီးဂရန္ေလွ်ာက္လိုတာ၊ဂရန္ရွိၿပီးသူေတြကအိမ္ေဆာက္မိန္႔ေလွ်ာက္လိုတာ၊ၿခံစည္းရိုးခတ္လိုတာေတြရွိေပမယ့္ဝင္ေရာက္က်ဴး ေက်ာ္ေနထိုင္သူေတြကိုရွင္းလင္းဖို႔ကလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေနတာစတဲ့အခ်က္ေတြရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

တိုင္းေဒႀကီးအတြင္းေျမကြက္လြတ္ေတြကိုစနစ္တက်စီမံေဖာ္ေဆာင္ဖို႔မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးျမင့္ေအာင္မိုးကဆိုပါတယ္။မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနမွာေန႔စဥ္စိစစ္မႈေတြအရေျမခ်ထားမိန္႔စလစ္တု၊စလစ္ေပ်ာက္၊စလစ္ကိုယ္တိုင္ရအတုေတြကိုေတြ႔ရွိရတယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။ေျမကြက္လြတ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကမႏၱေလးေန႔စဥ္သတင္းစာမွာေျမငွားရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ဝင္းၿခံခတ္ျခင္း၊အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္းေတြအတြက္အသိေပးေၾကညာခ်က္ေတြကိုထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။သတင္းစာပါေၾကညာအသိေပးခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလက္ရွိဆိုင္းငံ့ထားၿပီး ေျမခ်ထားမိန္႔၊ေျမခ်စလစ္မ်ားတင္ျပၿပီးေျမငွားဂရန္ေလ်ာက္ထားမႈေတြကိုမႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ လမ္းညႊန္မႈအတိုင္းဆက္္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေဒါက္တာရဲလြင္ကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္းေျမကြက္လြတ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးက်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မႈ ျပႆနာ၊အကြက္ထပ္အျငင္းပြားမႈျပႆနာ၊လိမ္လည္ေရာင္းခ်မႈတိုင္ၾကားျပႆနာေတြရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News