ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္မွာရိွတဲ့ ဓာတ္အားခဲြရံုအသစ္မွလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြကို ေဆးရံုၾကီးေတြကို အဓိကျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၇)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခြဲရံုအသစ္ ဖြင့္လွစ္ပြဲမွ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လသာျမိဳ႕နယ္နဲ႕ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ေတြအတြင္းမွာတည္ရိွတဲ့ ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါေဆးရံုၾကီး အပါအ၀င္ အျခားဆက္စပ္ေဆးရံုေတြနဲ႕သူနာျပဳတကၠသိုလ္ စတဲ့ေနရာေတြမွာ ဓာတ္အားျပည့္မီစြာရရိွနိုင္ေစဖို႕ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုၾကီးနဲ႕ဆက္စပ္တိုးခ်ဲ႕အေဆာင္မ်ားျဖစ္တဲ့ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာေရာဂါကုသဌာန၊ ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုအသစ္ (JICA)ေဆးရံု၊ ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္အထူးကုေဆးရံုၾကီး ကုတင္(၅၀၀)တို႕ကို ဓာတ္အားျဖန္႕ျဖဴးေနျပီျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေဆးရံုၾကီးေတြအတြက္အဓိက လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဓာတ္အားခြဲစက္ရံုတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမွာ  ၆၆/၁၁-၆.၆ ေကဗီြ၊ (၄၀) အမ္ဗီြေအ ဓာတ္အားခြဲရံုကို အလံုပင္မလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခြဲရံုနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ထားတာျဖစ္ျပီး ၆.၆ ေကဗီြဗို႕အားစနစ္မွ (၁၁)ေကဗီြဗို႕အားစနစ္ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေျပာင္းလဲခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ေျမေအာက္ဓာတ္ၾကိဳးေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးေငြ (၁၃.၆၃၁) ဘီလီယ်ံအကုန္က်ခံကာ ေဆာင္ရြက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရိွအသစ္ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ဓာတ္အားခြဲရံုကေန လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္မွာရိွတဲ့ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေဆးရံု၊သူနာျပဳတကၠသိုလ္၊ေဆးတကၠသိုလ္ (၁)(ရန္ကုန္)၊ဒဂံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရိွ ကေလးေဆးရံုတို႕ကို ဆက္လက္ဓာတ္အားျဖန္႕ျဖဴးေပးႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး လမ္းမေတာ္နဲ႔ လသာျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခ်ိဳ႕ကိုပါ ၀န္အားမွ်ျပီး ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၇)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခြဲရံု အသစ္ဖြင့္လွစ္ပြဲမွာေတာ့ လွ်ပ္စစ္နဲ႕စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။


 

Related News