ဇီ၀ိတဒါနသံဃာေဆးရံုၾကီး(ရန္ကုန္)မွာ လုပ္အားဒါနျပဳတဲ့ ေစတနာဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္မႈကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၉)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၊ ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုၾကိီး(ရန္ကုန္)မွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲမွာေတာ့ ေစတနာလုပ္အားအလွဴရွင္ ၊ အထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားနွင့္ ဆရာ၀န္ (၁၅၀)ေက်ာ္ကို ဂုဏ္ျပဳဆုတံဆိပ္မ်ားနဲ႕အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါတယ္။ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုၾကီး(ရန္ကုန္)မွာ  မက်န္းမာသူသံဃာေတာ္မ်ား ၊ သီလရွင္မ်ား ၊ လူပုဂၢိဳလ္ျပင္ပလူနာဌာန(၃)ခု သီးျခားဖြင့္လွစ္ထားတဲ့အျပင္ အထူးကုျပင္ပလူနာဌာနကိုပါ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ေရာဂါ(၁၉)မ်ိဳး ကုသေပးလ်က္ရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။လက္ရွိ ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုၾကီး(ရန္ကုန္)မွာ အေထြေထြေရာဂါေတြအျပင္ သြားနွင့္ခံတြင္းေရာဂါမ်ား ၊ မ်က္စိစမ္းသပ္ ကုသေပးျခင္း ၊ မ်က္စိအတြင္းတိမ္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းမ်ားကို မည္သူ႕ကိုမဆို ကုသိုလ္ျဖစ္ အခမဲ့ခဲြစိတ္ကုသေပးေန တယ္လို႕သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္  အဆုတ္ေရာဂါ(တီဘီ)ေ၀ဒနာရွင္မ်ားကို အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႔ အစည္းမ်ားရဲ႕ ေထာက္ပံ့ကူညိီမႈနဲ႕ ကုသေပးျခင္းတို႔အျပင္ သံဃာေတာ္မ်ား ၊ သီလရွင္မ်ားကို  ေက်ာက္ကပ္ေသြးသန္႔ စင္ကုသတဲ့ လုပ္ငန္းေတြက္ို ေစတနာရွင္အထူးကုဆရာ၀န္ၾကိီီးမ်ားရဲ႕ ကူညီပံ့ပိုးမႈနဲ႕ ကုသေပးလ်က္ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News