ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္ နဲ႔ SEEDS Asia တို႔ပူးေပါင္းၿပီးွ School Cum(ကန္႕) Shelter စီမံကိန္းနဲ႔ ျပည္တြင္းရွိ သဘာ၀ေဘးဒဏ္အမ်ားဆံုးခံရတဲ့ေဒသေတြမွာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္သြားမယ္လို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၉)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ႔ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးမွသိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္နဲ႔ SEEDS Asia တို႔က (၂၀၀၈)ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းအျပီးထဲက ျပည္တြင္းမွာ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အသိပညာေပးမႈေတြကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ေနတာပါ။ဒီလို ေဆာင္ရြက္မႈေတြထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ၿဖစ္တဲ႔ School Cum Shelter စီမံကိန္းကေတာ့ မိုးတြင္းကာလ ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံ အျဖစ္မ်ားတဲ႔ ေဒသေတြနဲ႔ ကားလမ္းမေပါက္ပဲ ေလွနဲ႔သာသြားလာရတဲ႔ေဒသေတြၿဖစ္တဲ႔ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚရွိ ေဒသေတြမွာ စာသင္ေက်ာင္းအျဖစ္ေရာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းအျဖစ္ပါ အသံုးၿပဳႏိုင္တဲ႔ School Cum Shelter ေတြကို တည္ေဆာက္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ 
 

School Cum Shelter စီမံကိန္းရဲ႕ပထမဆံုးအစီအစဥ္အၿဖစ္ ဟသာၤတၿမိဳ႕နယ္၊နဘဲကုန္ေကြ်းရြာမွာ ရပ္ရြာလူထုနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး School Cum Shelter စာသင္ေက်ာင္းကိုေဆာက္လုပ္ၿပီးခဲ့ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။နဘဲကုန္ေက်းရြာက ဧရာ၀တီျမစ္ေရၾကီးလာတဲ႔အခါ ရြာအတြင္းမွာ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈအၿမဲျဖစ္ေလ႔ရွိတာေၾကာင့္ School Cum Shelterစီမံကိန္းရဲ႔ ပထမဆံုးအစီအစဥ္အၿဖစ္ စာသင္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။အခုေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့တဲ႔ School Cum Shelter စာသင္ေက်ာင္းက သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ေတြ႕ၾကံဳလာခ်ိန္မွာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းအျဖစ္ လူ(၇၀၀) နီးပါးေနထိုင္ႏိုင္တဲ႔အၿပင္ ေက်ာင္းတြင္းမွာ ေရရရွိေရးစနစ္၊ သန္႔စင္ခန္းစနစ္ နဲ႔ လိုအပ္မယ့္ရိကၡာေတြကို သိုေလွာင္ႏိုင္မယ့္ အခန္းေတြပါ ပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္ နဲ႔ SEEDS Asia တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔ School Cum Shelter စီမံကိန္းရဲ႕ ဒုတိယ အစီအစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း လက္ရွိမွာ သက္ဆိုင္ရာေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔  မည္သည့္ေနရာမွာ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္သြားမလဲဆိုတာေတြကို ညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။


 

Related News