အေမရိကန္တကၠသုိလ္ပညာေရးျပပဲြ ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၉)ရက္က မႏၱေလးၿမဳိ႕ ဂ်က္ဖာဆန္စင္တာမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အေမရိကန္တကၠသုိလ္ပညာေရးျပပဲြမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကတကၠသိုလ္နဲ႔ ေကာလိပ္(၃၀)ေက်ာ္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးေပးတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီျပပဲြမွာ အေမရိကန္က တကၠသုိလ္ေတြ ၊ ေကာလိပ္ေတြမွာ ပညာသင္ယူခ်င္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြနဲ ့အေမရိကန္တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တိုက္ရိုက္ေတြ႔ဆုံႏုိင္ၿပီး ေက်ာင္းေတြမွာရွိတဲ့ ပညာေရးအစီစဥ္ေတြ၊ ပညာသင္ဆုအေၾကာင္းေတြကုိ ေလ့လာႏုိင္ဖို႔ ျပဳလုပ္ေပးတာျဖစ္တယ္လုိ ့သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္းသားဗီဇာ ေလ်ွာက္ထားရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကိုလည္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပး သြားမယ္လို႔ အေမရိကန္သံရံုး(ရန္ကုန္)မွ တာ၀န္ရွိသူကေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ေတြမွာ ပညာသင္ယူခ်င္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူအေနနဲ႔ အေမရိကန္က ေက်ာင္းေတြကို တုိက္ရုိက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး လုိအပ္တာေတြကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္စင္တာနဲ႔ မႏၱေလးမွာရွိတဲ့ ဂ်က္ဖာ ဆင္စင္တာတုိ႔မွာ လာေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္တယ္လ႔ုိ သိရပါတယ္။ မိမိတက္ေရာက္လိုတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ ဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္သင္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ကာ(၄)ႏွစ္တက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ၿပီး (၂ႏွစ္)သင္တန္းနဲ႔ (၆)လသင္တန္းေတြကိုလည္း ေရြးခ်ယ္တက္ ေရာက္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္္ အေမရိကန္အစိုးရက ပံ့ပိုးေပးတဲ့ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ေတြကိုလည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုလက္ရွိ အေမရိကန္မွာ  ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းလာတတ္တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူဦးေရ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အေမရိကန္တကၠသိုလ္ပညာေရးျပပြဲကို စိတ္ပါဝင္စားတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး  ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၁) ရက္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္စင္တာမွာ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို ့သိရပါတယ္။

 

Related News