အေမရိကန္အေျခစိုက္သုေတသနအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ရဲ႕အစီရင္ခံစာအရ ကမာၻ႔သမုဒၵရာေတြပူေႏြးလာတာဟာ စိုးရိမ္စရာအေျခအေနတစ္ခု ေရာက္ေနၿပီးေတာ့ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈရဲ႕အက်ိဳးဆက္ေတြကို သတိထားသင့္ေနပါတယ္။ကမာၻ႔သမုဒၵရာႀကီး(၅)ခုမွာ ပူေႏြးေနတာဟာ စိုးရိမ္စရာအေျခအေနေရာက္ေနၿပီး ကမာၻႀကီးနဲ႔လူေတြရဲ႕႐ွင္သန္မႈ ဟန္ခ်က္ညီတာ ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္လို႔ ဆိုင္းယင့္စ္ဂ်ာနယ္မွာပါ၀င္တဲ့ေနာက္ဆံုးေလ့လာမႈေတြအရ သိရပါတယ္။ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ႏႈန္းက ကုလသမဂၢကေမွ်ာ္မွန္းထားတာထက္ (၄၀)ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားေနတာပါ။ အေမရိကန္အေျခစိုက္ ဘာကီေလအားသ္ အဖြဲ႔ရဲ႕သုေတ သနအရ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ဟာ သမုဒၵရာေတြအတြက္ အေႏြးဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာလို႔ ေရေန သတၱ၀ါေတြရဲ႕ေဂဟစနစ္ပ်က္စီးခဲ့သလို ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းေတြကို ပိုအားျပင္းေစခဲ့ပါတယ္။ 

ဘာကီေလအားသ္ရဲ႕အစီရင္ခံစာအရ သႏာၱေက်ာက္တန္း(၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းက ၿပီးခဲ့တဲ့(၃)ႏွစ္အတြင္း ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ေရခဲေတြအရည္ေပ်ာ္တာေတြကိုပဲ မျမင္သင့္ဘဲ ေရေတြပူလာလို႔ ထုထည္ပိုက်ယ္လာၿပီး ေနရာပိုယူလာတာကိုလည္း ထည့္ တြက္သင့္ပါတယ္။ ကမာၻ႔အေနာက္ျခမ္းၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ စိုးရိမ္ေနတာက မုန္တိုင္း၀င္တဲ့အႀကိမ္ေရစိတ္လာတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အေမရိကန္အေ႐ွ႕ဘက္ ကမ္းေျခကေတာ့ ပိုအားေကာင္းတဲ့ဟာရီကိန္းေတြ(ဒါမွမဟုတ္)မုန္တိုင္းငယ္ေတြႀကံဳရဖြယ္႐ွိေနၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္ လာလို႔ ေရႀကီးတဲ့ဒဏ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြက လူလုပ္တဲ့ျပႆနာေတြဗ်။ ဒါေပမဲ့ လူ႔သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွစ္(၂)သိန္းေလာက္ကိုျပန္ၾကည့္ရင္ ဒီေန႔ေခတ္ေလာက္ ေလထုထဲမွာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ျပင္းအားမ်ားေနတာ ေတြ႔ရမွာမဟုတ္ဘူးဗ်။ တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ဖန္လံုအိမ္ ဓာတ္ေငြ႔ေတြ မေလွ်ာ့ခ်ဘူးဆိုရင္ ပိုဆိုးလာဖို႔ပဲ႐ွိပါတယ္။

 

 

Related News