၂၀၁၃ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မ၀င္ေရာက္ထားတဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္ေရာက္လာဖို႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားျပပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းျပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ထုတ္ကုန္မ်ားျပပြဲကို မတ္လ ၁၆ ရက္နဲ႔ ၁၇ ရက္ေတြမွာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕မင္းဓမၼလမ္းက Myanmar Convention Center မွာ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ျပီး ပထမေန႔မွာ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအလားအလာမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲေတြပါ၀င္မွာျဖစ္ျပီး ဒုတိယေန႔မွာ ခ်င္းျပည္နယ္က ေဒသထြက္ကုန္ေတြကို ျပသထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးသြားက႑၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑နဲ႕လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္တဲ့ က႑(၃)ခုအတြက္ အဓိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြဖိတ္ေခၚသြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုး၀င္ေရာက္ထားတာျဖစ္ျပီး သတၱဳရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈွတစ္ခုျဖစ္ျပီး ၄င္းလုပ္ငန္းမွာလည္း ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိခဲ႔ဘူးလို႔သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကလည္း ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းတစ္ခုသာ ၀င္ေရာက္ထားတယ္လို႕ MIC ထံကသိရပါတယ္။လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေၾကာင္႔ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈေႏွးေကြးေနတာျဖစ္ျပီး လက္ရွိခ်င္းျပည္နယ္မွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ ကမၻာ႔ဘဏ္၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) နဲ႔ အစုိးရမွ ေဆာင္ရြက္ေပးထားတာရွိၿပီး ေလယာဥ္ကြင္းတစ္ခုကိုပါ တည္ေဆာက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News