ျပည္တြင္းက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအရ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီျဖစ္ၿပီး တိုင္းၾကားမႈေတြကို စတင္ေျဖရွင္းေပးေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဥကၠ႒အျဖစ္နဲ႔ တာ၀န္ယူမွာျဖစ္ၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္က ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအပါအ၀င္ ဌာနဆိုင္ရာေတြ၊ တာ၀န္ရွိသူေတြ စုစုေပါင္း(၁၁)ဦးနဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို  မတ္လ ဒုတိယပတ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္းတရားမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားေပးဖို႕ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြမွာ ဥပေဒ၊ စည္းကမ္းေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြရွိလာရင္လည္း ပညာေပး၊ အေရးယူမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ေကာ္မရွင္ကို လက္ရွိမွာ တိုင္ၾကားစာ(၂)ေစာင္ ေရာက္ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီတိုင္ၾကားစာေတြကို  ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒနဲ႕အညီ ေကာ္မရွင္က စတင္ေျဖရွင္းေပးဖို႕ေဆာင္ရြက္ေနၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို စနစ္တက် ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ဖန္တီးထားဖို႕လည္း လိုအပ္ၿပီး ဒီအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ေကာ္မရွင္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံရွင္းလင္းမႈေတြျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေတြ႔ဆုံရွင္းလင္းမႈေတြကို ရန္ကုန္နဲ႔မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတြမွာ မၾကာခင္ျပဳလုပ္သြားဖို႔ရွိတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ(၁၅)ရက္က UMFCCI မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ (၂၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုဂၢလိက က႑ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ(ဥကၠ႒)၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပုံမွန္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News