ျမန္မာႏိုင္ငံရွိျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးမွာ အသည္းေရာင္အသားဝါ(ဘီ)ေရာဂါကင္းစင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ) ကာကြယ္ေဆးထိုးအဖြဲ႔ Mobile Team ကို (၂၀၁၇)ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႔စည္းကာ ျပည္တြင္းက ျပည္သူေတြကို အိမ္တုိင္ရာေရာက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္း  ေဆးဝါးစက္ရံုခြဲ(ရြာသာႀကီး) မွာ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အသည္းေရာင္အသားဝါ(ဘီ) ကာကြယ္ေဆး ထိုးအဖြဲ႔ Mobile Team ဟာ ျပည္တြင္းက ဝန္ႀကီးဌာန၊ ရံုးဌာန၊ ျပင္ပပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းေတြက ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ မိသားစုေတြကို ဘီပိုးရွိမရွိ စစ္ေဆးေပးတာနဲ႔ အသည္းေရာင္အသားဝါ(ဘီ)ကာကြယ္ေဆးထိုးတာကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ဝန္ ေဆာင္မႈေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးမထိုးခင္မွာလည္း ေရာဂါပိုးအေၾကာင္းကို အသိပညာေပးတာေတြလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ အသည္းေရာင္ အသားဝါ(ဘီ) ကာကြယ္ေဆးထိုးအဖြဲ႔ Mobile Team အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚၿငိမ္းၿငိမ္းက ေျပာပါတယ္။ 

အသည္းေရာင္အသားဝါ(ဘီ)ေရာဂါ ကူးစက္ခံရသူဟာ အသည္းေျခာက္ေရာဂါကေန အသည္းကင္ဆာေရာဂါ ထိ ျဖစ္ပြားႏိုင္တာေႀကာင့္ လူတိုင္းကာကြယ္ေဆးထိုးထားဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အသည္းေရာင္အသားဝါ(ဘီ) ေရာဂါရွိခဲ့ရင္လည္း ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္နဲ႔ ဆက္လက္ကုသႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးတာေတြရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အသည္းေရာင္အသားဝါ(ဘီ)ကူးစက္ႏိုင္တဲ့နည္းလမ္း ေတြကို အသည္းေရာင္အသားဝါ(ဘီ)ကာကြယ္ေဆးထိုးအဖြဲ႔ Mobile Team အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚၿငိမ္းၿငိမ္းက အခုလိုေျပာပါတယ္။အသည္းေရာင္အသားဝါ(ဘီ)ကာကြယ္ေဆးထိုးအဖြဲ႔ Mobile Team အေနနဲ႔ကလည္း ေဆးထိုးႏွံတဲ့ အစီအစဥ္ကို WHO မွ သတ္မွတ္ထား တဲ့ အတိုင္း ("၀"ရက္ "၁" လ "၂ " လ)စနစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ("၀"ရက္ "၁" လ " ၆ " လ)စနစ္ေတြနဲ႔ ထိုးႏွံေပးေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ကာကြယ္ ေဆးထိုးသူေတြရဲ႕ လူဦးေရစာရင္းကို  ကြန္ပ်ဴတာပရိုဂရမ္ ထည့္သြင္းထားၿပီး ကာကြယ္ေဆးထိုးရမည့္ရက္ေတြကိုလည္း အခ်ိန္မီထိုးႏွံႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အေႀကာင္းႀကားတာေတြကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Mobile Team အဖြဲ႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ (09-2045300 နဲ႔ 09-5156195 ) ကို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ထိုးႏွံႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 


 

Related News