နည္းပညာေလ့လာမႈအပိုင္းမွာ ေယာက်္ားေလးေတြထက္ မိန္းကေလးေတြက ေလ့လာမႈပိုအားနည္းတယ္လို႔ Myanmar Book Aid And Preservation Foundation (MBAPF) မွ တာ၀န္ရိွသူက ေျပာပါတယ္။ ေယာက်္ားေလးေတြအေနနဲ႔ နည္းပညာ ေလ့လာမႈအပိုင္းမွာ  ေယာက်္ားေလးအခ်င္းခ်င္း နည္းပညာအပိုင္းေတြ မွ်ေ၀တာေတြနဲ႔ E Sport Centre ေတြမွာ သြားေရာက္ျပီး ေလ့လာတဲ့အတြက္ နည္းပညာအပိုင္းေတြမွာ ပိုမိုသိရိွလာတာျဖစ္ျပီး မိန္းကေလးေတြကေတာ့ နည္းပညာအပိုင္းေတြ သင္ယူႏိုင္မယ့္ ေနရာေတြမရိွတာေၾကာင့္ နည္းပညာပုိုင္းမွာေလ့လာမႈ အားနည္းတာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒီလိုနည္းပညာ ပုိင္းေတြမွာ ေလ့လာမႈပုိမို အားေကာင္းလာေစရန္္ စာၾကည့္တိုက္ေတြမွာ နည္းပညာအပိုင္းေတြ ေလ့လာႏိုင္မယ့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ လာႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ျပီး Myanmar Book Aid And Preservation Foundation (MBAPF) မွ တာ၀န္ရိွသူက ေျပာပါတယ္။တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ လက္ရိွမွာ စာၾကည့္တိုက္ေပါင္း (၁၅၀)ရိွျပီး ဒီစာၾကည့္တိုက္ေတြမွာ အသက္ (၁၆)ႏွစ္မွ (၂၀)၀န္းက်င္ရိွ  အမ်ိဳးသမီးေတြကို နည္းပညာေတြေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေအာင္ သင္တန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ နည္းပညာေတြ တိုးတက္လာေစရန္နဲ႔ ေခတ္မီစာၾကည့္တိုက္ေတြ ျဖစ္ႏိုင္လာေစရန္ သင္တန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးတဲ့အတြက္ အက်ိုးေက်းဇူးေတြအမ်ားၾကီး ရရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။လက္ရိွမွာေတာ့ Myanmar Book Aid And Preservation Foundation (MBAPF)မွ ဦးစီးျပီး  အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ကၽြမ္းက်င္မႈအစီအစဥ္ျဖစ္တဲ့ Tech Age Girls (TAG) အစီအစဥ္ ကို မတ္လ(၂၂)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္မွာရိွတဲ့ Myanmar Book Centre 3 မွာလည္းဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News