အနုပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္အပ္ႏွင္းပြဲ၊ ပန္းခ်ီပန္းပုလက္ရာမြန္ျပပြဲႏွင့္ စြမ္းရည္ျပတင္ဆက္ ကျပပြဲကို မတ္လ(၂၄)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အမ်ိဳးသားဇာတ္ရံု (ရန္ကုန္)မွာျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။  သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန အနုပညာဦးစီးဌာန၊ အနုပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)ရဲ႕ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္အပ္ႏွင္းပြဲအခမ္းအနားမွာ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက သင္တန္းဆင္း အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အခမ္းအနားမွာ ပန္းခ်ီပန္းပုဌာနမွ ပန္းခ်ီပန္းပုသင္တန္းဆင္းၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၁၅)ဦး ၊ ပန္တ်ာဌာနမွပန္တ်ာသင္တန္းဆင္းၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၂၆)ဦးတို႔ကို သင္တန္းဆင္း ေအာင္လက္မွတ္နဲ႔ ဆုမ်ားေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ အနုပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (ရန္ကုန္) ပန္တ်ာဌာန ပေဒသာကပြဲႏွင့္ ဇာတ္ေတာ္ႀကီးေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္မႈ အစီအစဥ္ေတြကို ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကပါတယ္။အနုပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)ကို (၁၉၅၂)ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အနုပညာ ဘာသာရပ္ေတြ အေနနဲ႔ ပန္တ်ာအနုပညာဘာသာရပ္ျဖစ္တဲ့  အမ်ိဳးသမီးအကသင္တန္း၊ အမ်ိဳးသားအကသင္တန္း၊ စႏၵရားသင္တန္း၊ ေစာင္းသင္တန္း၊ ပတၱလားသင္တန္း၊ ဆိုင္းသင္တန္း၊ ႏွဲသင္တန္း၊ ကဗ်ာသေကၤတ စတဲ့သင္တန္းေတြကို ပို႕ခ်သင္ၾကား ေပးေနတာျဖစ္ၿပီး ပန္းခ်ီပန္းပု ဘာသာရပ္ေတြကိုလည္း သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အနုပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)မွာ ၀ိဇၨာဘာသာတြဲ သီးသန္႔တက္ေရာက္နိုင္တာျဖစ္ၿပီး သတၱမတန္းေအာင္ လက္မွတ္ရရွိသူတိုင္းတက္ေရာက္နုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္အပ္ႏွင္းပြဲအခမ္းအနားမွာ ပေဒသာကပြဲႏွင့္ဇာတ္ေတာ္ႀကီးေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈေတြအျပင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ ပန္းခ်ီပန္းပုလက္ရာမြန္ေတြကိုလည္း ျပသခဲ့ပါတယ္။  အနုပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)သင္တန္းဆင္း ေအာင္လက္မွတ္အပ္ႏွင္းပြဲ၊ ပန္းခ်ီပန္းပုလက္ရာမြန္ျပပြဲႏွင့္ စြမ္းရည္ျပတင္ဆက္ကျပပြဲကို ႏွစ္စဥ္မတ္လမွာက်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး မ်ိဳးဆက္သစ္အနုပညာရွင္မ်ားေပၚထြန္းေရး၊ အနုပညာထိန္းသိမ္းေရး၊ ပ်ံ႕ပြားေရးစတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ေက်ာင္းကို တည္ေထာင္ ထားတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News