တပ္မေတာ္မွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ အပစ္ရပ္စဲထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ား ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး တပ္မေတာ္က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကုိ မတ္လ(၂၅)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ တပ္မေတာ္စစ္သမုိင္းျပတုိက္မွာျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိးႏုိင္ဦး၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီနဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းတုိ႔ တက္ေရာက္ရွင္းလင္းခဲ႔ၾကတာပါ။

ရွင္းလင္းပြဲမွာ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိးႏုိင္ဦးက အပစ္ရပ္ထားတဲ႔ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ(၅)ခုမွာရွိတဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၃)ရက္မွ မတ္လ(၂၃)ရက္အတြင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတြကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ႔ပါတယ္။အဲ့ဒီေနာက္တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔ဒုတိယ ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီက ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း (AA)အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားနဲ႔ ျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ ျဖစ္စဥ္ေတြကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။အဲ့ဒီထဲမွာ(၂၀၁၅) ခုနွစ္က စတင္ျပီး ႏွစ္အလုိက္ျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ တုိက္ပြဲအေျခအေနေတြ ရွင္းလင္းခဲ႔ျပီး၊ ယခုနွစ္၂၀၁၉ ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္မွ မတ္လ(၂၄)ရက္ အထိ ထိေတြ႔မႈ(၉၇)ၾကိမ္၊ မုိင္းျဖစ္စဥ္ (၃၉)ၾကိမ္ရွိခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ရွင္းလင္းတင္ျပမႈေတြအၿပီးေနာက္မွာေတာ႔ တက္ေရာက္လာတဲ႔ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ ေမးျမန္းမႈေတြကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ႔ပါတယ္။တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ အပစ္ရပ္စဲထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ား ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီးျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ယခုသတင္းစာရွင္း လင္းပြဲဟာ သုံးၾကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျဖစ္ျပီး ပထမအၾကိမ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအၾကိမ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာလည္းေကာင္းျပဳလုပ္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News