ျပည္သူေတြရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို အစိုးရအဖြဲ႔၊ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ဌာနေတြက သိရွိကူညီ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ Digital Yangon Application ကို မတ္လ(၂၅)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တံ တားျမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွာ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။ Digital Yangon Application က အစိုးရရဲ႕ သတင္းထုတ္ၿပန္မႈမ်ားနဲ႔ ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ ၿပည္သူေတြက ၎တို႔ရဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ သတင္းေပးပို႔ႏိုင္တဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာေတြမွ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူေတြကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးမယ့္ အြန္လိုင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊အစိုးရ၀န္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ အြန္လိုင္းမွေငြေပးေခ်ျခင္းမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သတိေပး ခ်က္မ်ား၊ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ား နဲ႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈေတြအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ လမ္းတံတား၊အမိႈက္၊ေရဆိုး၊ လွ်ပ္စစ္ နဲ႔ ပက္သက္တဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတာေတြကို အဆိုပါ Application မွ တစ္ဆင့္ ဓာတ္ပံုနဲ႕သတင္းေပးပို႔ႏိုင္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။Digital Yangon Application ဟာ  E-goverment ေဖာ္ေဆာင္မႈထဲက တစ္ခုအပါအ၀င္ၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အၿပင္ ဒီ Application ေပၚက တစ္ဆင့္ ျပည္သူေတြ သတင္းေပးပို႔ထားတာေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားျဖစ္တဲ႔ (YCDC/YESC/YRTA) စတဲ႔ဌာနေတြကလည္း ေတြ႔ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး သတင္းေပးပို႔မႈမ်ားကို အၿမန္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Digital Yangon Application ကို Down town (၆)ၿမိဳ႕နယ္မွာ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႕ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔ သိရၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ မတ္လ(၂၅)ရက္မွစတင္ကာ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မွာအသံုးၿပဳႏိုင္ၿပီၿဖစ္ပါတယ္။Digital Yangon Application ကို play store တစ္ဆင့္ Download ဆြဲယူၿပီးအသံုးျပဳႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ Digital Yangon Application မိတ္ဆက္ပြဲကိုေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး  ေနာ္ပန္းသဥၹာမ်ိဳးနဲ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

Related News