အထူးေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္လ်က္ရိွတဲ့ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ New Hope Association ေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာဖြင့္လွစ္ထားတာ ႏွစ္နွစ္ေက်ာ္ရိွၿပီျဖစ္ပါတယ္။အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သင္ယူမႈခက္ခဲေနေသာ ကေလးမ်ား အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာမွာ လြန္ကဲစြာတက္ၾကြေနေသာ(သို႕) ၿငိမ္သက္ေနေသာကေလးမ်ား သူငယ္နာအေၾကာေရာဂါရိွေသာကေလးမ်ား ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သီးျခားစြာ ေနတတ္ေသာ ကေလးမ်ား ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးမ်ား ေဒါင္းဆင္းဒရုန္းကေလးမ်ား အစရိွတဲ့ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ညဏ္ရည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး New Hope Association ေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာကို ဖြင့္လွစ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

New Hope Association ေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမွာ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ ၂၇ ဦး နီးပါးကို လက္ခံသင္ၾကား ေပးေနတာ ျဖစ္ၿပီး  သင္ၾကားေရးပိုင္းက ဆရာမေတြကို မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြကို ဘယ္လုိေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးရမယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးသင္တန္းေတြ စနစ္တက်ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကေလးေလးေတြကို သင္ၾကားေရး ပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒၚဆုျမတ္မြန္ အခုလိုေျပာပါတယ္။

NEW HOPE ASSOCIATION ေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမွာ ကေလးငယ္ေတြကို ေလ့က်င့္ခန္းေတြ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့အခါမွာ ဆရာနဲ႔ မိဘတူတူျပဳလုပ္ေပးရတဲ့ပုံစံနဲ႔ သင္ၾကားေပးပါတယ္။ ဒီလိုသင္ၾကားေပးတဲ့အတြက္ ကေလးငယ္ေတြမွာ တိုးတက္မႈ ေတြ အမ်ားႀကီးရိွလာတယ္လို႔ ကေလးမိဘတစ္ဦးျဖစ္တဦးမင္းမင္းေဇာ္က အခုလုိေျပာပါတယ္။NEW HOPE ASSOCIATION ေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာကို ယခုလက္ရိွမွာေတာ့ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာ ရိွတဲ့ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကုညီေရးအသင္းရုံးမွာ ဖြင့္လွစ္ထားရိွထားၿပီး ေနရာအသစ္ထပ္မံေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔အတြက္ ေျမေနရာကို တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြ႔ဲထံ တင္ျပေတာင္းဆုိထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News