ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္းမွာရိွတဲ့ သၾကၤန္မ႑ပ္ေတြရဲ႕ ၾကံ႕ခိုင္မႈအပိုင္းကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန ၊အေဆာက္အအံုက  ဒီကေန႕ ဧျပီလ (၁၂)ရက္က လွည့္လည္စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန ၊အေဆာက္အအံုက ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္းမွာေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ မ႑ပ္ၾကီးေတြကို မ႑ပ္ၾကံ႕ခိုင္မႈရိွ/ မရိွ လိုက္လံ စစ္ေဆးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။သၾကၤန္မ႑ပ္ေတြကို သစ္သား၊သံဖရိန္ေတြနဲ႕ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳထားတာျဖစ္ျပီး မ႑ပ္အရြယ္အစား၊သတ္မွတ္ထားတဲ့တိုင္လံုး အရြယ္အစားရိွ/ မရိွနဲ႕တိုင္လံုးနဲ႕ ယက္မေတြရဲ႕ ၾကံ႕ခိုင္မႈကို အဓိကထားျပီးစစ္ေဆးတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

သၾကၤန္မ႑ပ္ေတြရဲ႕ ၾကံ႕ခိုင္မႈေတြအျပင္ ေရကစားသူေတြ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္၀ါယာၾကိဳးေတြနဲ႕ မ႑ပ္လြတ္ကင္းမႈရိွ/ မရိွ ၊ ဆက္သြယ္ေရးၾကိဳးေတြနဲဲ႕ လြတ္ကင္းမႈ ရိွ/မရိွ စစ္ေဆးမႈေတြအပါအ၀င္ ေရကစားသူေတြကုိ လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္မျဖစ္ပြားေစဖို႕အတြက္လည္း ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။မရမ္ကုန္းျမိဳ႕နယ္မွာရိွတဲ့ သၾကၤန္မ႑ပ္တာ၀န္ခံေတြကလည္း အခုလို သၾကၤန္မက်ခင္အခ်ိန္မွာမ႑ပ္ေတြကိုလိုက္လံစစ္ေဆးေပးတဲ့အတြက္

ေရကစားသူေတြအတြက္ေတာ့ အဆင္ေျပႏိုင္တယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ဒီကေန႕ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္းရွိ သၾကၤန္မ႑ပ္ေတြရဲ႕ၾကံ႕ခိုင္မႈေတြကို လိုက္လံစစ္ေဆးရာမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရိွသူေတြ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြက လိုက္လံစစ္ေဆးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News