လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီး သူေတြကိုျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း (ရန္ကုန္) မွာ သင္တန္းအပတ္စဥ္(၁/၂၀၁၉)ကို ဖြင့္လွစ္ဖို႔အတြက္ သင္တန္းသားေခၚယူေနၿပီလို႔သိရပါတယ္။လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ကမာၻေအးဘုရားလမ္းရွိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း (ရန္ကုန္) ကို(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ဧၿပီလက စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ (၂၅)ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း(ရန္ကုန္) မွာ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီး သူေတြကို လက္ခံမွာျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးေၾကာင္း ေထာက္ခံစာကိုေတာ့ ရြာသာႀကီးစိတ္က်န္းမာေရးေဆးရံုနဲ႔ အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ ေဆးရံုေဆးခန္းေတြရဲ႕ ေထာက္ခံစာရရွိမွသာ တက္ေရာက္နိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ သင္တန္း အပတ္စဥ္တစ္ခုမွာ သင္တန္းသားအေယာက္ (၂၀)လက္ခံမွာျဖစ္ၿပီး (၁/၂၀၁၉)သင္တန္းအတြက္သင္တန္းသားေတြကို ဧၿပီလ(၂၂)ရက္မွ ေမလ(၄)ရက္အထိ လက္ခံသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။သင္တန္းကိုေတာ့ လာမယ့္ ေမလ(၆)ရက္မွာ ဖြင့္လွစ္သြားမယ္ လို႔သိရပါတယ္။ 

သင္တန္းသားေတြကို စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေလ့က်င့္မႈ၊ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာဖို႔အတြက္အားကစားနည္းေတြ အျပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေတြျဖစ္တဲ့ ဆပ္ျပာဆီလုပ္ငန္းနဲ႔ တံဆိပ္ရိုက္လုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။သင္တန္းဆင္းၿပီး သင္တန္းသားေတြကိုလည္း ေစတနာ့၀န္ထမ္းေတြ အေနနဲ႔ (၁)ႏွစ္ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းေတြလုပ္ေဆာင္ေပး တယ္လို႔သိရပါတယ္။ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း(ရန္ကုန္)မွာ သင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုကို(၃၅)ရက္ၾကာသင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ၿပီး၊ သင္တန္း သားေတြအေနနဲ႔ သင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုနဲ႔လံုေလာက္မႈမရွိပါက သင္တန္းအပတ္စဥ္(၂)ခု အထိသင္ ၾကားေပးသြားမယ္ လို႔သိရပါတယ္။ သင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုမွာ သင္တန္းသားအေယာက္ (၂၀) လက္ခံတာျဖစ္ၿပီး (၁/၂၀၁၉)သင္တန္းကို လာမယ့္ ေမလ(၆)ရက္မွာ ဖြင့္လွစ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။


 

Related News