အာဂ်င္တီနားႏိုင္ငံမွာ အခု(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ပထမ(၃)လပတ္အတြင္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျမင့္တက္ လာတာေၾကာင့္ အဲဒီျဖစ္ရပ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မယ့္ အစီအမံသစ္ေတြကို ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အခု(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ပထမ(၃)လပတ္အတြင္း အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ(၁၁.၈)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ အဲဒီေငြ ေၾကး ေဖာင္းပြမႈေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မယ့္ စီးပြားေရးအစီအမံသစ္ေတြကို ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ အာဂ်င္တီးနားက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြ မႈေၾကာင့္ အစားအစာနဲ႔ အေဖ်ာ္ယမကာႏႈန္းထားေတြ(၆)ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း လည္း(၆.၃)ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာပါတယ္။ အစံုလိုက္အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့တဲ့ စာမ်က္ႏွာ(၁၁)မ်က္ႏွာပါ၀င္တဲ့စီးပြားေရးအစီအမံထဲမွာ အနည္းဆံုး(၆)လၾကာ အေျခခံထုတ္ကုန္ (၆၀)ရဲ႕ ႏႈန္း ထားေတြကို စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကထိန္းထားရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ တူညီခ်က္တစ္ခုလည္းပါ၀င္ေနပါတယ္။

အခုေၾကညာလိုက္တဲ့ စီးပြားေရး အစီအမံေတြက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ထိေရာက္ လိမ့္မယ္လို႔ စီးပြားေရးပညာ႐ွင္တခ်ိဳ႕ကယူဆေနေပမဲ့ အနာဂတ္မွာ အဲဒီအစီ အမံေတြကဘယ္လိုေအာင္ျမင္ ႏုိင္မလဲဆိုတာကေတာ့ အခက္အခဲတစ္ခုအျဖစ္႐ွိေနဆဲပါ။ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ စီးပြားေရးအစီအမံသစ္ ေတြက အျပည့္အ၀႐ွိေနမွာျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဟူးေန႔က ေၾကညာခဲ့တဲ့ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံက လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးအစားအစာ ေတြျဖစ္တဲ့ အသားကင္၊ အမဲသားနဲ႔ လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕မွာ ေဆြဒို႐ိုလို႔သိၾကတဲ့ ပါးလႊာတဲ့အမဲသားေတြကို အသားထုတ္လုပ္႐ံုေတြ အေနနဲ႔ တစ္ပတ္ေရာင္းခ်မႈတန္ခ်ိန္(၁၂၀)အထိေလွ်ာ့ခ်ဖို႔နဲ႔ ဘူႏို ေအးရိစ္ရဲ႕ဗဟိုေစ်းကြက္ထဲမွာ တစ္ကီလိုဂရမ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃.၄၆) ေဒၚလာနဲ႔ ေရာင္းခ်ရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္လည္းပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News