ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ရတဲ႔ သတင္းစာဆရာၾကီး ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ ေနာက္ဆံုးေနထိုင္ခဲ႔တဲ႔ ေနအိမ္အတိုင္း ပံုစံတူေဆာက္လုပ္ကာ ဆရာၾကီး ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိခဲ႔တဲ႔ အသံုးအေဆာင္ေတြကို စုျပီး ေနအိမ္ျပတိုက္ အျဖစ္ထားရွိလိုက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ရန္ကင္းျမိဳ႔နယ္ ေက်ာက္ကုန္းက ျခံနံပါတ္(၁၀) ဒီေနအိမ္ေလးဟာ သတင္းစာဆရာ စာေရးဆရာၾကီး ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ ေနာက္ဆံုးေခါင္းခ်ခဲ႕တဲ႕ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ဟာ လူ႔အခြင္႔ အေရးနဲ႕ဒီမိုကေရစီအေရးေဆာင္ရြက္ရင္း ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)၀န္းက်င္ ေထာင္ခ်ခံခဲ႕ရသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါ တယ္။၂၀၀၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွာ ေထာင္ကျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျပီးေနာက္ သူ႔မိတ္ေဆြရဲ႕ အခုဒီေနအိမ္မွာ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ အထိ ေနထိုင္ခဲ႕တာျဖစ္ပါတယ္။ဆရာၾကီးကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ ဒီျခံကိုလည္း ေရာင္းလိုက္တာေၾကာင္႔ ဒီအိမ္မွာရွိတဲ႕ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ရဲ႕ အမွတ္တရအသံုးအေဆာင္ေတြနဲ႕ ေနအိမ္ကို ေရႊ႔ေျပာင္းထားခဲ႔ရတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုေတာ႔ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္အတြက္ အမွတ္တရအျဖစ္ သူေနာက္ဆံုးေနအိမ္ခဲ႔တဲ႔ ေနအိမ္အတိုင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျပီး ဆရာၾကီးေနာက္ဆံုးက်န္ရွိခဲ႔တဲ႔ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကိုလည္း ပံုစံမပ်က္ ထိန္းသိမ္းထားျပီျဖစ္ပါတယ္။ဒီအမွတ္တရေနအိမ္ကိုေတာ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းျမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ႔ NLD AIDS Center ၀င္း အတြင္း မွာ ေဆာက္လုပ္ထားတာျဖစ္ျပီး ဆရာၾကီးကြယ္လြန္တဲ႕ (၅)ႏွစ္ျပည္႔ေန႕ျဖစ္တဲ႔ ဧျပီလ(၂၁)ရက္ မွာ ဖြင္႔လွစ္ လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပည္သူေတြလာေရာက္ၾကည္႔ရႈႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။ဟံသာ၀တီ သတင္းစာရဲ႕အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ျဖစ္တဲ႔ဆရာၾကီးဟာ ဧျပီလ(၂၁)ရက္မွာကြယ္လြန္ခဲ႕ တာျဖစ္ျပီး ကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာ အသက္(၈၅)ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္ပါတယ္။ မကြယ္လြန္ခင္ ဟံသာ၀တီေဖာင္ေဒးရွင္းကို တည္ေထာင္ခဲ႕ျပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေတြနဲ႕သူတို႕ရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြအတြက္ ေထာက္ပံံ႔မႈ ေတြျပဳလုပ္ေပးခဲ႕ပါတယ္။

 

 

Related News