ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း DownTown(၆) ၿမိဳ႔နယ္မွာ (Smart Car Parking)စနစ္ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းေတြက ပညာရွင္ေတြနဲ႔ Smart Car Parking အေကာင္အထည္ေဖာ္၊ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္း လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ (Smark Car Parking)စနစ္အတြက္  ကုမၸဏီဘက္က လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေစာဆုံးေမလကုန္ေလာက္မွာ စတင္ႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း Smart Car Parking စနစ္အတြက္ စိတ္၀င္စားမႈေဖာ္ျပျခင္း(EOI) အဆိုျပဳလႊာတင္ျပလာတဲ့ ကုမၸဏီအမ်ားစုက  ဆက္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိၾကလို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ၾကန္႔ၾကာေနခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရး လိုင္စင္ေလွ်ာက္ ထားဖို႔အတြက္  သက္ဆိုင္ရာဌာနနဲ႔ ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္တို႔ညိႇႏိႈင္းၿပီး အျမန္ဆုံး လိုင္စင္ခ်ထားေပးႏိုင္ေအာင္ လက္ရွိမွာလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

(EOI) အဆိုျပဳလႊာကို ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္နဲ႔တကြ ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္လည္တင္သြင္းခိုင္းထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (EOI) အဆိုျပဳလႊာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔က စိစစ္ၿပီးရင္ေတာ့ တင္ဒါေခၚယူဖို႔ကို လာမယ့္ေမလအတြင္းမွာ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ဖို႔ကေတာ့ အေစာဆုံး ေမလကုန္ေလာက္မွ စတင္ႏိုင္မယ္လို႔  စိစစ္ေရးအဖြဲ႔မွာ ပါ၀င္တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္းကားပါကင္စနစ္အတြက္ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္းက တင္ဒါေခၚယူစဥ္တုန္းက ဇုန္ေတြခြဲၿပီး ကုမၸဏီေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြခြဲေပးဖို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ေပမယ့္ တင္ဒါေခၚယူၿပီးမွ ဖ်က္သိမ္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတခါမွာေတာ့ ကုမၸဏီတစ္ခုထဲကိုပဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကားပါကင္စနစ္ေတြ၊ ပါကင္ေၾကးေကာက္ခံမယ့္ ႏႈန္းထားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ တင္ဒါေလွ်ာက္ထားမႈေတြမွာ ေဖာ္ျပပါရွိမွာျဖစ္ၿပီး ဒီအေပၚမွာ ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္သြားဖို႔ ရွိေနတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။တင္ဒါေခၚတာနဲ႔ ေခၚၿပီးခ်ိန္  လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အမ်ားျပည္သူကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပေပးသြားမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ တင္ဒါေခၚယူရာမွာ Smart Car Parking လုပ္ကိုင္ဖို႔ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ကုမၸကီေတြရဲ႕ (Presentation)ေတြကို ၾကည့္ကာ အမွတ္ေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္တာေတြကို စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ကပဲ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လအတြင္း ပထမအႀကိမ္တုန္းက (EOI) အဆိုျပဳလႊာတင္ထားတဲ့ ကုမၸဏီ(၁၈)ခုရွိခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News